Språkutveckling med estetisk koppling – 3 enkla tips


Det finns många olika sätt att jobba med språk och språkutveckling. Själv tycker jag att det är både viktigt och roligt om man även kan få med det estetiska på ett hörn. Här kommer exempel på hur jag jobbat i min klass. Det har varit kreativt, roligt och verkligen haft effekt på elevernas språkliga förmåga.

Några tips:

Samtal kring ett konstverk
  • Ta med ett konstverk till klassrummet. Låt klassen betrakta konstverket. 
  • Barnen får berätta vad de ser. 
  • Ställ frågor där barnen måste se noga på konstverket.  
  • Ställ frågor som : Vilken årstid är det? Hur kan du se det? Vilket väder är det? Vilken tid på dygnet är det? Vad händer i tavlan? Vad hände innan konstnären målade? Vad händer sen  osv…. 
  • Barnen får skriva en berättelse utifrån samtalet.  
  • Eleverna läser sina berättelser för varandra i liten grupp/halvklass. De ger varandra feedback där de kommenterar berättelsens start, innehåll och avslut samt att vi kan se olika händelser i samma tavla. 
  • Häng upp tavlan med barnens berättelser runt om. 
 Tittskåp  
  • Läs t. ex. Mio, min Mio – en bra bok som är fylld av många beskrivande ord och uttryck.
  • Välj något avsnitt och låt eleverna i grupper på tre elever läsa texten och fundera på hur det här ska se ut. 
  • Till sist skapar de ett tittskåp där de målar och konstruerar (exempelvis Morgonljuset bro, Körsbärsdalen, Brunne som viskar om natten etc.)

Tittskåp Körsbärsdalen. Gunvor Lindén

Stadspromenad

Vad kan man hitta på inne i stan om man måste vänta på en buss? Mycket! Stanna upp och läs gatunamn – Prästgatan, Köpmangatan…  – och ställ frågor. ”Varför heter gatan Prästgatan?” ” Vad är en köpman?”

På torget står Körstatyn. Vi stannade vid den och fick tillfälle att prata om ord som staty, kör, körmedlemmar, dirigent.. Vi avslutade med att sjunga en sång för statyn. Läraren eller några elever kan vara dirigent!

 Gunvor Lindén. lågstadielärare på Arnljotskolan