Mer skidglädje i ren natur  

Barn och fritidspedagoger är vinnare i projektet som just nu pågår i fyra av Östersunds skolor. Målet är mer fysisk aktivet, mer skidåkning, nya medlemmar i kommunens idrottsföreningar och ett hållbart beteende i naturen. 

”Barn har rätt – till fysik aktivitet och lek i en skräpfri miljö.” Så heter projektet där fyra kommunala skolor i Östersund just nu deltar. Bakom det tvååriga projektet står Svenska Skidförbundet i partnerskap med UNICEF och Håll Sverige Rent.  

– Vi vill stötta kommuner, skidanläggningar och föreningar i deras arbete med att inspirera fler barn till fysiska aktiviteter. Vi vill även få dem att söka sig till föreningslivet. Skidåkning är en ojämlik sport, men i projektet ges alla barn, oavsett bakgrund och förutsättningar, möjlighet att prova olika sätt att glida på snö under lekfulla former, säger Charlotta Bürger Bäckström, en av projektledarna från Skidförbundet. 

Då man sett att miljömedvetenhet i relation till fysisk aktivitet och idrott generellt är låg, ska projektet också utbilda barn i nedskräpningsfrågor och öka deras kunskaper om ett hållbart nyttjande av naturen. Detta kan i sin tur leda till ökad förståelse för allemansrätten.  

– Konkret innebär projektet att elever från Barn- och fritidsprogrammet på Jämtlands Gymnasium, som en del av sin APU, vid ett flertal tillfällen kommer till de deltagande grundskolorna och leder skidlek och längdåkningsaktiviteter med elever upp till årskurs 3.  

Gymnasieelever leder skidlek på Tavelbäcksskolan. Foto: Mi Edvinsson, Pedagog Östersund
Skidlek på Tavelbäcksskolan. Gymnasieeleverna kommer varje torsdag under fyra veckors tid.

 

Varje skola får dessutom välja att vid ett tillfälle ha aktiviteter på någon av Östersunds skidanläggningar, även dessa ledda av gymnasieelever men med stöd av skolans fritidspedagoger. Oavsett om det gäller längd- eller utförsåkning, vuxna eller barn, finns utrustning att låna gratis. 

– Extra bonus är att fritidspedagogerna får kompetensutveckling. Först en lektion i barnkonventionen, natur och miljö. Därefter en praktisk utbildning i hur man leder skidaktiviteter för barn, antingen på längdskidor eller med slalomskidor. Utbildningen ges av professionella instruktörer och resulterar i ett skriftligt intyg.  

Utbildning i backen

Tavelbäcksskolans fritidspedagoger är glada som barn när de värmer upp i Ladängens skidbacke och därefter får några timmars gnuggning i skidpedagogik av Charlotta Bürger Bäckström. 

 – Det är jättebra att vi får lära oss hur vi gör det här pedagogiskt. Att trycka med händerna på benet för att svänga till exempel. Man kan göra det själv, men det är svårt att förklara med ord, säger fritidspedagogen Maggan Jonsson. 

Fritidspedagogerna från Tavelbäcksskolan är mycket positiva till projektet som ger barnen möjlighet att prova nya lekar på skidor. Dagens utbildning kommer även att berika de årliga friluftsdagarna.  

Meningen är att modellen med skidaktiviteter ledda av gymnasieelever ska leva vidare i kommunen efter projekttidens slut och förhoppningsvis göra positiva i barnen framtida liv och hälsa.  

Text och bild: Mi Edvinsson