Tillgängliga Lillgården

Med stöd av SIS-medel jobbade förskolan Lillgården i ett års tid med ett utomhusprojekt som skulle öka tillgänglighet och delaktighet för alla barn på förskolegården. Nu är projektet avslutat och en rapport skriven av projektets två följeforskare.

Hur jobbade pedagogerna på Lillgården? Och vad blev resultatet?  Se filmen!

 

 

Text och bild: Mi Edvinsson