Maria Stiberg ny verksamhetschef för Barn- och elevhälsan

 Känslan av att lyckas är avgörande för lusten att lära, det är Maria Stiberg övertygad om. Att skapa goda förutsättningar för elever och personal att lyckas ser hon som en av de viktigaste uppgifterna i sitt nya arbete.

Maria Stiberg började som musiklärare på Jämtlands Gymnasium, Wargentin, 2009. Tre år senare fick hon tjänsten som rektor för de estetiska och humanistiska programmen på samma skola. Under åren som rektor blev hon allt mer intresserad av elevhälsofrågor som ofta är en stor del av en rektors vardag.

– Det är ett så viktigt område att jobba med, och potentialen är så stor. Det finns så mycket kraft i de olika professioner som verkar inom Barn- och elevhälsan, skolan och förskolan. Med gemensamt arbete kommer man långt, säger Maria Stiberg.

När tjänsten som verksamhetschef för Barn- och Elevhälsan i Östersund blev vakant, sökte hon den och fick den. Och när Pedagog Östersund träffar Maria är det hennes allra första dag på jobbet.

Dagen har syftat till att ge henne en bild av Barn- och utbildningsförvaltningens, dess organisation och dess medarbetare. Hon är härligt fullmatad med information och i väskan ligger ”blippen” som hon fått för att kunna ta sig in på sin nya arbetsplats.

Maria Stiberg utomhus när det snöar. Foto: Mi Edvinsson, Pedagog Östersund– Jag har känt mig väl och varmt mottagen, men har förstås inte grepp om alla mina arbetsuppgifter ännu, säger Maria.

En sak vet hon i alla fall, och det är vad som kommer att utgöra hennes drivkraft i det nya arbetet: Att elever – och även personal – ska få uppleva känslan av att lyckas.

– Känslan av att lyckas är kraften i kunskapsutvecklingen, den är bränsle för lusten att lära. Viktigast för mig är att jobba för att skapa förutsättningar för att elever – och även personal – ska kunna känna att de lyckas, säger Maria.

Även om hon bara har jobbat inom gymnasieskolan tidigare, tror Maria att hon kan ha nytta av sina erfarenheter som lärare och rektor. Hon vet hur klassrumsarbete fungerar, hon förstår en rektors eller förskolechefs arbetssituation och vilka utmaningar som kan finnas ute i verksamheterna. Efter tre månaders väntan är hon ivrig att ta itu med sin nya uppgift.

 – Det känns spännande och roligt, säger Maria Stiberg med ett leende lika friskt som de nyfallna snöflingorna.

Text och foto: Mi Edvinsson