NTA i våra förskolor

NTA är ett skolutvecklingskoncept som genom sitt arbetssätt täcker många fler delar av förskolans läroplan än naturvetenskap, teknik och matematik. Det är med andra ord en stor resurs som dessutom är kostnadsfri för förskolorna.

Samtidigt som Skolinspektionens kvalitetsgranskning av förskolors arbete med Naturvetenskapliga ämnen, matematik och teknik visar att en majoritet av förskolorna måste utveckla detta arbete, ställs för första gången NTA-utbildning för förskolan i Östersunds kommun in. Hur kan det komma sig?

Att medvetet arbete med NTA har en positiv inverkan på barns uppfattning om naturvetenskap visar bland annat en brukarundersökning på förskolan Blomsterkungen i Hässelby där förskollärarna Camilla Landin och Anna-Carin Nilsson gjort ett studiebesök.

Se filmen!

Tänk om vi hade en NTA-studio i Östersund också!

Länk till Skolinspektionens rapport.

 

Text och bild: Mi Edvinsson