Vad är på gång?

Janna Scheele, sakkunnig inom BOUF, har varit på konferens om Resultat inriktad skolutveckling och konstaterar att Östersund är på rätt väg utvecklingsarbetet på huvudmannanivå. Se filmen och hör vad som är på gång inom BOUF i vår kommun!