Unik 25-åring

Både besöksantalet och öppettiderna har ökat sedan Jamtlis öppna förskola startade för 25 år sedan. Den unika miljön stimulerar fantasin, väcker medvetenhet om det förflutna och utgör en viktig motpol till dagens digitala värld.  

Inte en droppe regn har fallit över Jämtland på flera veckor, men just i dag, när Jamtlis öppna förskola firar sitt 25-årsjubileum hopar sig svarta moln på himlen. De barn och vuxna som tillverkar Barn klipper jubileumshatt på Jamtlis öppna förskola. Foto: Mi Edvinsson, Pedagog Östersundjubileumshattar vid bordet på gräsmattan sneglar upp mot skyn, och rätt som det är kommer det en skur. Typiskt! Men luften är varm, regnet går fort över och det finns gott om plats i Hackåsgårdens hus. Inne i ateljén bjuds det på kaffe och rulltårta och inne bland de gammaldags lekmiljöerna sitter de vuxna på golvet och övervakar barnens lek. Förskollärarna Britt-Marie Borgström och Pia Larsson-Fors går runt och ser till så att alla har det bra.

Komplement som skapar medvetenhet

Jamtlis öppna förskola är den enda av Östersunds öppna förskolor som inte ingår i en familjecentral. Genom sin unika miljö och kulturarvsinriktning utgör den ett komplement till familjecentralernas verksamhet. Alla teman har kulturhistorisk förankring och här finns inga moderna leksaker. Ibland, om det finns någon utställning som passar för små barn, hålls verksamhet inne i själva museet.

– Jag tror att det skapar en positiv känsla inför att besöka sådana här platser senare i livet, säger Britt-Marie Borgström som har jobbat på Jamtlis öppna förskola från allra första början.

Litet barn i gammaldags lekmijö. Foto: Mi Edvinsson, Pedagog ÖstersundHon kan också se att vistelsen på Jamtli väcker medvetenhet hos barnen om att saker har sett annorlunda ut jämfört med i dag. Att förstå något om ”förr i tiden” innebär att de också förstår mer om sin samtid.

– Det är så mycket som är abstrakt idag. Det här med att tvätta till exempel. Många barn kan inte skilja på diskmaskin och tvättmaskin, för de har aldrig sett hur man gör det för hand. För dem är det bara en maskin som man stoppar in saker i och trycker på en knapp, och så blir det rent. Att tvätta som man gjorde förr tycker barnen är väldigt kul, och de behöver göra det för att inte tappa förståelsen, säger Britt-Marie.

Bakgrunden

Lek och fantasi stod i centrum när förre museichefen Sten Rentzhog tillsammans med Jamtlis medarbetare på 1970-talet började försöka göra museet mer attraktivt för barnfamiljer. 1984 skapades Historieland där besökarna då liksom kan möta och tala med människor från förr. Det bestämdes också att det skulle finnas en öppen förskola på Jamtli, i Hackåsgården.Dagny som anställde Britt-Marie på Jamtlis öppna förskola. Foto: Mi Edvinsson, Pedagog Östersund Dagny Andersson, som var barnomsorgschef för Östersunds innerstad på den tiden, anställde Britt-Marie Borgström för att sköta verksamheten. Men nog kändes det lite tokigt om den öppna förskolan skulle ligga helt utanför Jamtlis övriga verksamhet? Och hur skulle man få in det här med fantasin? Britt-Marie, som sedan tidigare arbetade för Historieland, fick en snilleblixt. Naturligtvis skulle de även ta emot barngrupper från andra förskolor och erbjuda dem tidsresor! Och så har verksamheten sett ut sedan dess.

– Till tidsresorna har det alltid varit ständigt varit kö. 1997 började vi hålla kurser för pedagoger för att de skulle kunna göra liknande saker själva, och det håller vi på med än. Längst har de kommit i Strömsund som nu har en öppen förskola i samma anda som den här, säger Britt-Marie.

Britt-Marie och Pia på Jamtlis öppna förskola. Foto: Mi Edvinsson, Pedagog Östersund
Britt-Marie Borgström och Pia Larsson-Fors.
Utvecklingen

Vid dagens firande är Dagny Andersson på plats. Hon berömmer Sten Rentzhogs engagemang för barnen och utvecklingen av Jamtli som sedan blivit ett föredöme för andra, även i andra länder. Den pensionerade museichefen deltar dagen till ära via telefon och högtalare.

– Tillkomsten av Jamtlis öppna förskola är en av de största upplevelserna i mitt museiliv, och det var en fröjd när Britt-Marie kom på det här med tidsresorna. I en tid där barns skärmtid är ett debattämne, hjälper vi till att få lek och fantasi att frodas, säger Sten Rentzhog till jubileumsbesökarna.

Trägrisar i lekladugården på Jamtlis öppna förskola. Foto: Mi Edvinsson, Pedagog ÖstersundPå Jamtlis öppna förskola har antalet besökare blivit fler med åren. Öppettiderna har utökats från två förmiddagar i veckan till ytterligare en hel dag. Nya leksaker har tillverkats, många med museiföremål som förlagor, och nya lärmiljöer har utvecklats både inomhus och utomhus. Det som finns på lekplatsen utanför Hackåsgården är till stor del en produkt av barnens egna önskemål. Idén med den stora ångbåten i trä kom till exempel från Britt-Maries egen son. Mest populär bland barnen är utan tvekan ladugården med djuren. I en spilta står en väldigt naturtrogen häst, men det är de mindre djuren i enklare utförande som de små barnen gillar allra bäst.

– Jag råder dem som vill utveckla egen verksamhet att inte göra djuren för naturtrogna. Det tillåter barnen att i använda fantasin och hästarna kan plötsligt förvandlas till kameler, säger Britt-Marie.

De vuxnas lovord

En annan utveckling som Britt-Marie har noterat är att det kommer allt fler mor-och farföräldrar som antingen har barnbarn på besök eller försöker hjälpa föräldrarna att klara livspusslet. Anita Skånöy är här med det tredje barnbarnet i ordningen.

– Bara att komma in här är så skönt! Miljön är härlig, och det är alltid så lugnt och skönt. Alla generationer går hit, och man känner sig alltid välkommen. De barnbarn som nu är 11 och 14 år pratar fortfarande om när de vi var här, säger Anita.

Till Jamtlis öppna förskola kommer också många fler pappor än förr. Patrick Sundqvist, pappa till Harry 14 månader, berättar att Jamtli är den enda öppna förskola han besökt utan sällskap av sin sambo.

– Det känns bra att vara här för att man även kan vara utomhus också, det är fritt och bra, säger Patrick.

Ragnar Asklund är något av en stammis. Han har varit här 1-2 gånger i veckan med alla sina barn, nu med Tage 1 år. Han känner personalen väl och gillar att vara här.

Pappa med barn Jamtlis öppna förskola. Foto: Mi Edvinsson, Pedagog Östersund

– Det är avslappnat, öppen stämning och alla pratar med alla. Det är dessutom en fantastisk miljö. Tage gillar kökshörnan bäst just nu, och för de äldre är det kul att leka ute med båten eller hoppa i höet. Jag hoppas att verksamheten alltid kommer att få finnas kvar, för det är så himla trevligt här, säger Ragnar.

Text och foto: Mi Edvinsson