Programmering på rätt nivå

Som ett led i Barn- och utbildningsförvaltningens arbete att försöka stödja digitaliseringsprocessen engagerades fyra lärare för att utbilda kollegor i programmeringens grunder. Totalt har cirka 60 lärare gått kursen som får dem att våga språnget ut i klassrummet.

Lärarna har samlats för att genomföra sin andra utbildningseftermiddag i ämnet programmering. Förra lektionen gnuggades de i läroplansskrivningar och tog de första stegen in i programmeringens värld genom att jobba med pärlmönster, sekvenser och annan analog programmering.  De anslöt sig även till Google Classroom där Monica och Helena lagt in hemuppgifter att göra tills nästa gång. En av hemläxorna var att testa någon programmeringsövning med eleverna i sin klass. Så hur gick det?

Motiverade elever

Lärarna delger varandra sina upplevelser och tongångarna är positiva. Eleverna har varit fokuserade som aldrig förr. Det har till och med varit svårt att få dem att sluta jobba.

Lärare sitter i klassrum. Foto: Mi Edvinsson, Pedagog Östersund
– De var otroligt motiverade och tyckte att det var roligt. Och jag kan se att de tränar många olika förmågor när de jobbar med detta, säger Cecilia Thorgerzon från Mimergården.

– Vi hade inte pratat om att de kunde göra egna koder, men de bara satte igång, kreativt och lustfyllt, på ett sätt som vi inte själva skulle kommit på. Till exempel att programmera kompisen till att ta vägen under bordet, säger kollegan Anna Hjalmarsson.

Att prova enkla, färdiga övningar i praktiken har hjälpt lärarna att komma över en viktig tröskel.

– Jag har inte haft koll på vad programmering är och vad man ska ha det till och jag inser att jag har trott att det är mycket svårare än vad det faktiskt är, säger Ida Bäckebjörk, Ängsmogården.

Viktigt att börja på rätt nivå

Föreställningen om att programmering är något svårt och krångligt delas av många lärare. Några har redan börjat nosa på området på egen hand, men har inte känt sig tillräckligt bekväma för att sätta igång med övningar i klassrummet – vilket ju alla måste göra till hösten. Endast utbildning kan råda bot på osäkerheten.

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit olika initiativ för att skapa kollegialt lärande kring digitalisering och programmering, till exempel ”Digga lärande”- träffar och ett pilotprojekt i programmering där workshops för lärare ingick som en del. Slutsatser efter detta är att det behövs mer utbildning för flera. Mikael Åsberg på förvaltningen sökte efter pedagoger som kunde tänka sig att hålla i utbildningar för andra lärare. Monica Niemi, lärare i förskoleklass, Helena Fredriksson, fritidspedagog och IT- pedagog samt mellanstadielärarna Anki Gustavsson och Robert Nordin anmälde sitt intresse. Tillsammans drog de upp riktlinjer för utbildningen som Helena och Monica sedan skapade innehållet i.

Monica och Helena som leder workshopen. Foto: Mi Edvinsson, Pedagog Östersund

Kursen är upplagd enligt progressionstanken och startar på en nivå lika enkel som för de yngsta skolbarnen. Det passar lärarna.

– Jag gick tidigare en kurs i programmering som riktade in sig på lite äldre elever, men jag tyckte att den var svår att komma in i. Det är bättre att starta som i den här kursen, på riktigt låg nivå, säger Eva Dahlin, Tavelbäcksskolan.

Fortsätter nästa läsår

Alla lärare i de kommunala skolorna har haft möjlighet att anmäla sig till utbildningen som hittills har omfattat två lärtillfällen. Intresset har varit mycket stort. Helena och Monica har handlett två grupper med lärare i åk F-3 och Robert och Anki har handlett en grupp med lärare i åk 4-6. Efter utvärderingen ska en plan för nästa läsår göras upp.

– Det var många lärare som inte fick plats eller hade möjlighet att gå utbildningen denna termin. Nästa läsår ska vi också erbjuda fritidspedagogerna att delta. Kanske behöver vi också skapa möjlighet för dem som gått utbildningen att fortsätta träffas för att lära mer av varandra. Vi får se, säger Mikael Åsberg, ansvarig på Barn- och utbildningsförvaltningen.

Redo för robotar

För både lärare och elever är det viktigt med förarbete för att svårare uppgifter ska bli begripliga. Innan man ger sig i kast med den tekniska utrustningen gäller det att skapa förståelse för vad programmering verkligen är.

– Man kan inte gå in till eleverna och säga att ”nu ska vi göra ett spel”. Man måste börja betydligt enklare och ha en röd tråd och en plan för det som ska komma sedan, säger Helena.

Bilder som läggs i logisk ordning är också programmering. Foto: Mi Edvinsson, Pedagog ÖstersundLärarna får ett antal bilder att lägga ut i en ordning som verkar logisk. Tillsammans bildar de en instruktion för hur en hungrig person tillreder pannkakor och blir mätt. På samma sätt programmerar man en robot för att få den att göra det man vill. Instruktioner steg för steg i rätt ordning, det är vad programmering handlar om.

Två lärare sitter på golvet och programmerar bluebot på en bana. Foto: Mi Edvinsson, Pedagog Östersund

 

Nu är det dags för mer handgripliga övningar. I rummet intill väntar Blue-Botar och olika banor på golvet. Det är bara att sätta igång. Med ett så gott förarbete kan vi gissa att samtliga lärare lyckas alldeles utmärkt med sina uppgifter.

 

Text och foto: Mi Edvinsson

I utvärderingen gavs mycket höga betyg för både ledarskap och planering och upplägg, mer än 9 på en 10-gradig skala. I övrigt tyckte deltagarna bland annat såhär:

 • Bra att få prova så mycket som möjligt på plats.
 • Bra att få göra och upptäcka själv och lära av misstagen. Lättare att föra in det i verksamheten om man själv fått testa tillsammans med andra.
 • Viktigt för den lokala skolutvecklingen.
 • Bra med kunniga pedagoger som själv jobbar i verksamheten.
 • Bra att det verkligen var grundläggande eftersom jag inte kunde någonting innan.
 • Jag har inte varit så duktig i detta ämne så jag har lärt mej mycket.
 • Roligare och lättare än jag trodde.
 • Bra mix av teori och praktiska användbara uppgifter knutet till vardagens arbete.
 • Bra att man fick lektionstips direkt i handen.
 • Kul med workshop, det är lättare att ta till sig när det är praktiskt, att man får testa.
 • Alla borde få möjlighet att delta i den här typen av workshop, inte bara de i digitaliseringsgrupperna. Alla ska ju arbeta med digitala hjälpmedel i alla ämnen.