Ett steg i taget på nya Remonthagen

Inskolning av barn och uppbyggnaden av grundläggande rutiner har tagit tid. Från och med i höst kan pedagogerna Remonthagen äntligen ägna mer tid åt att bygga upp verksamhetens pedagogiska innehåll. Redan finns en NTA-verkstad på plats. 

För ett år sedan kom de första barnen till den nybyggda förskolan Remonthagen i Östersund. Det luktar fortfarande nytt i lokalerna, ytorna är rena och oslitna, designen modern och fönsterna många och stora. Det är tyst och lugnt i rummen och det finns en känsla av något nyfött här inne. På förskolan finns många 1-3-åringar som just nu ligger och sover i vagnarna som står på rad utanför fönstren. Förskollärare Anna-Karin med pärm i knäet. Foto: Mi Edvinsson, Pedagog ÖstersundPå en stol i närheten sitter förskolläraren Anna-Karin Frelin och håller ett vakande öga på barnen samtidigt som hon gör lite pappersarbete. 

– Det är sant att det är en speciell känsla här inne, det är många föräldrar som säger det också. När barnen kommer på morgonen brukar vi projicera en bild på den vita väggen, kanske en blomsteräng, och spela klassisk musik för att skapa en lugn känsla, säger Anna-Karin.  

Åldersindelat är målet 

Förra hösten skolades 36 barn in på Remonthagen. I januari i år öppnades upp för ytterligare 54 barn. Förskolan är byggd för att kunna fungera för antingen sex små eller tre stora avdelningar. På Remonthagen har chefen Marjut Svanström och pedagogerna bestämt sig för att arbeta enligt strukturen tre stora avdelningar med sex pedagoger och max 36 barn på varje. 

– Då är vi fler ögon som kan se olika saker och hjälpas åt, och vi har större möjligheter att dela upp i fler mindre konstellationer, säger Anna-Karin. 

För närvarande finns en avdelning för åldrarna 1-3, en för 3-5 och en helt åldersblandad avdelning med barn 1-5 år. När man startar en ny förskola kommer många barn på samma gång, och de är så gamla som de är. Tanken är att det på sikt ska bli en avdelning för varje åldersgrupp, men det kommer inte att ske över en natt, och inte under hösten heller.  

– Vid vårterminens slut hade alla barn äntligen skolats in. Vi kan inte riva upp den trygghet vi precis har skapat. Barnperspektivet är viktigast, säger Marjut.  

Pedagogiska förutsättningar inbyggda i väggarna 

Den succesiva uppbyggnaden gäller även pedagogiken. 

– När man bygger något kan man inte börja med skorstenen. Grunden måste vara stabil med alla byggstenar på plats. Vi bygger en grund med de yngsta barnen nu och skapar en röd tråd som vi sedan kan spinna vidare på, säger Anna-Karin.   

Pedagog torkar bord i den stora matsalen. Foto: Mi Edvinsson, Pedagog ÖstersundVissa grundförutsättningar finns redan inbyggda mellan väggarna. En fantastisk matsal som låter pedagogerna slippa köttbullar och sås inne bland leksakerna. En målarateljé på varje avdelning med vattenkranar och tvättho i lagom höjd för små barn. 

– Här finns lärmiljöer som ligger i tiden utifrån den barnsyn och kunskapssyn som gäller nu: Det kompetenta barnet som utforskar sin omvärld och vi vuxna som är medforskare. Om jag som barn kommer in i ett rum – vad ser jag? Stolsben?  Här är allt anpassat till barnens nivå för att vara tillgängligt. Låga fönster, låga bord. Och vi har valt att inte ha soffor utan bara kuddar på golvet, säger Anna-Karin. 

Nästa steg i arbetet 
Marjut visar matematikmaterialet i NTA-verkstaden. Foto: Mi Edvinsson, Pedagog Östersund
Marjut visar matematikmaterialet.

En experimentverkstad för NTA och matematik har redan inrättats av den NTA-utbildade pedagogen Camilla Landin. Här finns matematikmaterial, rader av färdigställda NTA-lådor, ljuskub och ljusbord. På väggarna sitter prydliga skyltar med ord, begrepp och praktiska tips. Rummet ligger mitt i huset för att enkelt kunna användas av alla avdelningar.  

– Vi har velat hitta arbetssätt för kunskapsområden där förskolan generellt har svårt att nå målen och försöka bygga in det från början. Det här är en verkstad som ska hjälpa pedagogerna att komma på banan. I matsalen här intill sitter det även en interaktiv tavla som kan användas av alla, berättar Marjut. 

Remonthagens första år har varit mycket intensivt. Huvudfokus har legat på att skapa trygghet, goda relationer och grundläggande rutiner för både pedagoger och barn. Från och med i höst kan de äntligen börja tänka mer på verksamhetens kvalitet och innehåll, något som pedagogerna gläder sig åt. 

– Det var därför jag sökte mig hit, för att få vara med och bygga upp något alldeles nytt från grunden. Jag har jobbat i förskolan sedan 1985, och det här är som en dröm som går i uppfyllelse, säger Anna-Karin.  

Anna-Karin på golvet i ett av de fina lekrummen. Foto: Mi Edvinsson, Pedagog Östersund

Text och foto: Mi Edvinsson