Nytt kreativt läsår med Skapande skola

Låt Skapande skola-aktivitetens pedagogträff bli språngbrädan in i ett ämnesövergripande arbete där de estetiska lärprocesserna får plats! Kreativitet är framtidens viktigaste egenskap, men för att kunna blomma måste den gödas. 

Anna står vid skulptur och tittar bort i fjärran. Foto: Mi Edvinsson, Pedagog Östersund
Anna Åberg, kultursamordnare.

Ett nytt läsår har börjat och ett nytt, spännande Skapande skola-program är på plats med hjälp av bidraget från Kulturrådet. Syftet med Skapande skola är att ge samtliga elever i den svenska grundskolan möjlighet att uppleva kultur och skapande tillsammans med professionella kulturutövare. Idén är sprungen ur en utredning på 1990-talet som visade att förekomsten av kultur och estetiska uttryckssätt såg väldigt olika ut på olika skolor och i olika delar av landet. Elevernas tillgång till kultur var i stort sett avhängig eldsjälar. Att barn har rätt till kultur framgår mycket tydligt i Barnkonventionen. Därför måste det också finnas en likvärdighet i möjligheten för barn att ta del av kultur.

Barns tillgång till kultur är inget självändamål. Det är nödvändigt för deras utveckling till kritiskt tänkande och kreativa människor, något som både läroplanen och samhället efterfrågar.

– Kreativitet, fantasi och att tänka utanför boxen är egenskaper som spelar stor roll för framtiden. Det är grunden för alla innovationer. Vi föds alla med en viss kreativ förmåga, men den behöver gödas och tränas för att utvecklas, säger Anna Åberg, kultursamordnare i Östersunds kommun.


”Fantasi är viktigare än kunskap. Kunskap är begränsad till det vi redan vet och förstår, medan fantasin omfattar hela världen och allt som vi överhuvudtaget kommer att kunna veta eller förstå.” 

/Albert Einstein

Utvecklingen pekar mot kulturgaranti

Varje år söker Östersunds kommun nya Skapande skola-medel. I år finns nästan en miljon kronor i potten. Det kan låta mycket, men det är mindre än det någonsin varit i Östersunds kommun. Från statligt håll vill man att varje kommun ska utveckla en egen kulturgaranti för förskolan och skolan och att Skapande skola endast ska vara ett komplement, precis som det tydligt är skrivet i förordningen.  I takt med att tanken om kulturgaranti har växt sig större, har Skapande skola-anslagen krympt. Detta är till exempel sista året som det går att få bidrag till en skolbiovecka.

– Än så länge har vi ingen kulturgaranti i Östersunds kommun, men det hoppas jag verkligen att vi får möjlighet att utveckla inom en snar framtid. Då vet vi säkert hur mycket vi har att röra oss med varje år, då kan vi utveckla verksamheten ännu bättre och planera efter en progressionstanke, säger Anna.

Det enda som med säkerhet går att säga inför kommande läsår är att alla niondeklassare får möjlighet att delta i Jamtlis pedagogiska värdegrundsprogram ”På flykt” eftersom skolorna nu fortsätter med det på egen hand. Våren 2018 togs även ett beslut om att Östersunds kommun också i fortsättningen ska erbjuda en skolbiovecka, men nu med finansiering av skolornas egen budget.

Spännande nyheter

Bland nyheterna i läsårets Skapande skola-program finns bland annat ”Molnskåderi” med författaren Linnéa Krylén – en kurs för årskurs 4 som blandar vetenskap med fantasi och eget skapande. Annat nytt är ”Artiklarna”, en interaktiv dansföreställning för årskurs 5 som föregås av en dansworkshop och handlar om Barnkonventionen.

– Den borde politierna också delta i, nu när Barnkonventionen ska bli lag, säger Anna med glimten i ögat.

Anna står vid skulptur och ler in i kameran. Foto: Mi Edvinsson, Pedagog Östersund

Några av årets Skapande skola-aktiviteter utgår från nya Nationalmuseum Jamtli och grundsärskolans erbjuds ett nytt samarbete med konstnären Bodil Halvarsson.

– Skapande skola-programmet bygger väldigt mycket på samverkan. Flera mycket goda samarbeten har utvecklats under årens lopp med olika aktörer som nu sponsrar oss med en del. Det gör att vi får mer än vad pengarna annars skulle räcka till. Ett exempel är Pantomimteaterns föreställning ”Hoppet” för årskurs 7, som är ett erbjudande från Rikstetatern, säger Anna.

Pedagogträffarna en jättemöjlighet

Nu är det bråttom att anmäla sig till pedagogträffarna, om det inte redan är gjort. (Pedagogträffen om dansföreställningen ”Artiklarna” är redan 11 september!) Till Sara Norlings aktivitet för årskurs 3 anmäler du dig senast 4 september. Sista anmälningsdag för ”Molnskådning” är 7 september.

Alla pedagogträffar utom en äger rum i september. Genom att lägga dem tidigt på terminen får lärarna möjlighet att fördjupa och utveckla aktiviteten, väva in den  i sin ordinarie undervisning och planera ämnesövergripande arbete utifrån konstupplevelsen. Vid pedagogträffarna har de också chans att påverka innehållet i den skapande aktiviteten.

– Skapande skola-aktiviteterna är en jättemöjlighet till ämnesövergripande arbete där de estetiska lärprocesserna får plats. Pedagogträffarna är viktiga både för att få egen förförståelse och kunna förbereda eleverna. Att pedagogerna får möta konstnären och själva prova aktiviteten brukar vara en positiv upplevelse som också ger större självförtroende när det gäller att skapa tillsammans med sina elever, säger Anna.

Det är också bråttom med anmälan till Skolbioveckan, senast 8 september.

Årets Skapande skola-program

Schema för Skolbioveckan

Vad säger läroplanen om de estetiska perspektiven?

Om scenkonstföreställningen ”Hoppet”

 

Text och foto: Mi Edvinsson