Lärgrupper för professionsutveckling igång

Professionsutveckling tillsammans med kollegor ska ge nyutexaminerade och obehöriga lärare bättre grepp om läraryrket. Styrdokument, ledaskap i klassrummet och mer kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är några av träffarnas teman. 

De första grupperna för professionsutveckling inom skolan är nu igång. Fortbildningen vänder sig i första hand till nyutexaminerade lärare, obehöriga lärare eller fritidspedagoger som kan behöva extra stöd för stärkas i sin yrkesroll. 

– Idén är god. Det behövs i tider när det ibland är svårt att hitta behörig personal. Vi rektorer skulle ju kunna hjälpa till med detta egentligen, men det finns inte tid. Även ordinarie personal tycker att det här är ett bra initiativ. Det underlättar om även vikarier har en djupare förståelse för uppdraget, säger Lena Medin, Norra skolan. 

Sex gånger under läsåret ska de två lärgrupperna träffas för föreläsningar och diskussioner. Leder gör Annica Östman från Barn- och elevhälsans pedagoggrupp och läraren Cecilia Hjelm. Varje träff har ett eget tema som till exempel ledarskap i klassrummet eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Det senare är något som lärarutbildningarna ger ytterst lite kunskap om.  

Cecilia och Annica sitter på bordskanten och tittar i kameran, närbild. Foto Mi Edvinsson
Cecilia Hjelm och Annica Östman.

 

Idén till fortbildningen uppstod i Barn- och elevhälsans pedagoggrupp. Varje läsår får de in många ansökningar från enskilda skolor och lärare som alla vill ha hjälp med samma sak: Att skapa en lugn klassrumsmiljö som fungerar för alla elever. Och pedagoggruppen hjälper, men bara några få åt gången.  

– Vi funderade på om vi kunde skapa ett forum för att ge samma sak till fler lärare vid samma tillfälle och började fila på grunden till någon sorts fortbildning. Många elever har stort behov av struktur och tydlighet. Att få utvecklas inom detta kan ses som en förebyggande insats för att hjälpa dessa elever, säger Annica Östman.  

Från Barn- och utbildningsförvaltningens håll såg man nödvändigheten av att värna om de som sökt sig till läraryrket genom att ge mer stöd till nya och oerfarna än vad deras kollegor hinner ge dem. Detta är något som även rektorerna har uttryckt önskan om. Tankarna från respektive håll förenas nu i de lärgrupper som i höst hålls för första gången.  

– Jag vill att deltagarna ska få många konkreta tips att ta med sig hem. Till exempel när det gäller ledarskap i klassrummet finns det massor av enkla knep, bara man vet vad man ska tänka på, säger Cecilia Hjelm.  

Nästa lärgruppsomgång startar i vår. Det är bara för rektorer att anmäla sin personal. Anmälningslänk kommer ut i slutet av november till rektorerna. 

Text och foto: Mi Edvinsson