Det börjar med dig och mig 

Lasse Landin från ÖFK besökte Östbergsskolan pratade om normer och allas lika värde. Genom filmklipp gavs också de välkända A-lagsspelarna utrymme att dela med sig av tankar och värderingar. När idoler får stå som förebilder, lyssnar eleverna. 

Lasse Landin från ÖFK har varit på bland annat Östbergsskolan för att föreläsa för högstadieelever. Först in i Östbergsskolans aula är årskurs 6. På filmduken lyser rubriken: ”Hur uppträder vi mot varandra?  Det börjar med dig och mig.”  

På ett enkelt och lättfattligt sätt pratar Lasse om betydelsen av att uppträda schysst mot varandra i skolan, i kompisgänget, i fotbollslaget.

Lasse Landin porträtt

Han pratar också om hur starkt de rådande normerna påverkar oss, inte minst de könsrollsrelaterade normerna.  De osynliga normerna omfattar allt från klädval till språkbruk och beteende. Den individ som avviker från normen känner sig lätt udda och illa till mods, detta trots att det demokratiska samhällets mantra är att alla har rätt att vara sig själva.  

Vikten av goda förebilder

Vissa normer är svåra att förändra. De manliga ideal som uppstod på 1800-talet – att vara stark, bita ihop, lyda order och försvara fosterlandet – lever ännu i högsta välmåga. Att förändra tar tid, men det går.  

– Tyvärr är det fortfarande så att vissa tycker att det är konstigt om en kille ägnar sig åt dans på fritiden. Men vi ska också komma ihåg att för femtio år sedan fick inte tjejer spela fotboll. Idag är det ju helt annorlunda, säger Lasse. 

Inom idrotten frodas fortfarande negativ machokultur, inte minst i herrarnas omklädningsrum och runt fotbollsplanen. För kvinnor och homosexuella män som utövar traditionellt manliga sporter är det inte alltid enkelt. Lasse påpekar att såhär ser det också ut på många andra håll i samhället, även i skolan. Det är inte okej. 

Bild på tomt fotbollsomklädningsrum med matchtröjor som hänger på klädkrokarna. På ett bord i mitten finns fotbollsstrumpor och en skål med bananer.

– Vi har jobbat mycket med sådana här frågor i ÖFK. Då blir man bättre både som individ och som lag och vinner fler matcher. Likadant är det i skolan och klassrummet. Om alla blir accepterade som de är och alla är schyssta mot varandra trivs alla bättre och presterar också bättre,  säger Lasse. 

Han visar filmklipp där både välkända ÖFK-spelare och andra idrottsutövare  kommenterar machokulturen och sina upplevelser från sportens värld. Vi får också se sekvenser där de stort beundrade ÖFK-spelarna övar balett och framför sång i samband med sina kulturprojekt.  

– ÖFK smäller högt, de blir goda förebilder och det märks att eleverna lyssnar, säger idrottsläraren Andreas Moberg. 

Vem är det då som sätter normerna? Vem bestämmer att det är normalt att prata nedlåtande om tjejer eller skrika ”kärring” till någon som gör bort sig på fotbollsplanen?  Det är alla. Det är du och jag, om vi inte säger ifrån.  

– Det börjar redan när vi är små. Vi gör som de äldre gör. Och de yngre barnen på skolan gör som ni gör.  Om ni säger något dumt så spelar det ingen roll om ni berättar för de små att man inte får säga så. De gör som ni gör. Och ni gör som äldre och vuxna gör. Alla måste vara bra förebilder, säger Lasse. 

Nästa steg i pyramiden

Efter några viktiga ord om språkbruket på sociala medier förklarar visar Lasse slutligen det som kallas för våldspyramiden – en modell som ger en förenklad bild av hur sexuellt våld skapas i vårt samhälle.  Vi är alla en del av pyramidens bas. Legitimerar vi det som händer här, är klivet kort till nästa nivå.  

– Om en person säger dumma saker till en annan och får en tillsägelse för det, händer det ofta att personen säger att ”det var bara på skämt”. Tro aldrig på det! Det finns ingen som tycker att det är roligt att höra sådana saker. Om tillräckligt många tillåts prata på det här viset, blir det till slut normalt. Då är klivet till nästa steg i pyramiden ganska kort, säger Lasse.  

Elever sedda bakifrån sitter på stolar i aulan och tittar på skärm med fotbollsbilder

Det går liksom ett sus genom skaran av elever när Lasse fortsätter uppåt i pyramiden till de återstående stegen som är fysiskt våld och slutligen mord.  

– Största andelen mord som sker i Sverige är en man som slår ihjäl en kvinna, säger Lasse.  

Det hörs på eleverna att detta är chockerande nyheter. Kanske har de fått något nytt att fundera på nu. 

Lasse Landin håller sammanlagt 10 föreläsningar på 5 olika högstadieskolor i Östersunds kommun. Skolorna har själva fått anmäla sitt intresse. 

Text och foto: Mi Edvinsson