Utbildning för en hållbar framtid

Globala hållbarhetsfrågor fick lokalt utrymme i Östersund genom Glocal Film Festival och en länsomfattande fortbildningsdag för pedagoger. Får ödesfrågorna också utrymme i skolan, och på vilket sätt? Fortbildning och undervisningsmaterial finns att tillgå kostnadsfritt.

På Glocal Film Festivals turné genom Sverige var Östersund en av hållplatserna. Bland de inbjudna fanns bland annat personal från kommuner och skolor. Den ambulerande filmfestivalen, som är ett samverkansprojekt mellan Den globala skolan (en del av universitets- och högskolerådet), UNDP Sweden, Filmcentrum med flera, är helt dedikerad till de 17 globala mål för hållbar utveckling som är sprungna ur Agenda 2030. Östersund stod värd för mål nummer 13: Bekämpa klimatförändringarna. På Bio Regina i Östersund fick publiken se ”Guardians of the Earth”, en närgången dokumentär om den slitsamma processen att enas om ett klimatavtal 2015 i Paris.

– Vad gäller många av de globala målen ser det ganska bra ut i världen, men målet om att bekämpa klimatförändringen är svårt. Många unga funderar på detta, ibland med stor oro och ångest, säger Amela Fific från Den globala skolan.

Kajsa Kramming talar och gestikulerar.
Kajsa Kramming.

Efter filmvisningen höll forskaren och tidigare gymnasieläraren Kajsa Kramming föredrag om människors förmåga att hantera klimatfrågan och vilka känslor den väcker. Hon konstaterade att handling är det som ger hopp.

– Vi måste prata mycket mer om miljö- och klimatfrågorna och det lilla vi själva gör i vår vardag. Vi måste prata om det hela tiden och överallt – med kollegor, i fikarummet och inte bara med de redan frälsta, säger Kajsa Kramming.

Vi måste även prata om detta med våra elever,  på ett sätt som ger dem framtidstro. Den globala skolan vill ge en positivistisk syn på klimatfrågan. På deras hemsida finns massor av material och metoder som kan användas i grundskolans undervisning. https://www.utbyten.se/mojligheter/mojligheter-inom-forskola-och-skola/den-globala-skolan/material-och-metoder/

– Den globala skolan kan även hjälpa till med att ordna seminarier och fortbildningsdagar som är kostnadsfria för pedagoger. Vi tar in forskare som föreläser och har workshops för att ge metoder och verktyg för pedagoger att arbeta med detta. Vi vill att skolledare ska ta frågorna på allvar, och vill att det ska leda till skolutveckling, säger Amela Fific.

En dag för pedagoger

Dagen efter filmfestivalen anordnade Den globala skolan tillsammans med lokala Spilloteket en regional fortbildningsdag i Östersund. Dagen bjöd på kunskap, inspiration och konkreta förslag på hur man kan jobba kring de globala målen i skolan. Att utbildning är en nyckelfaktor för att uppfylla målen är tidigare fastslaget av FN.

Händer från 3 personer runt ett bord som knåpar med spillmaterialDagen avslutades med Spillotekets workshop där deltagarna fick i uppgift att i grupp, och med hjälp av spillmaterial, skapa en innovation som lösning på ett påhittat problem utifrån de globala målen. Lärarna jobbade med stor lust och iver och presenterade stolt sina resultat med glimten i ögat. Övningen lämpar sig även utmärkt för skolelever i olika åldrar.

– Vi behöver rusta eleverna med kreativitet och känslan av att kunna tänka och skapa något nytt tillsammans med andra. Det inger en känsla av hopp, säger Spillotekets Frida Kjellgren.

Från Östersunds kommun kom endast två pedagoger. Det förvånade Inger Olausson Åman från Vallaskolan som trodde att hon skulle få träffa massor av kollegor från innerstaden.

– Jag tror att det har försvunnit i informationsflödet, det är ju så fullt upp i vardagen. Det är synd, för detta är viktigt! Jag tycker att kommunen borde ordna en sådan här dag för samtliga lärare och rektorer så att vi gemensamt får till oss samma saker. Genom Den Globala skolan är det ju kostnadsfritt för pedagoger, säger Inger.

Läraren Inger tittar in i kameran.Inger är SO-lärare och tycker att hon fått med sig massor av inspiration och tips som hon kan använda i sin undervisning.

– Jag ska jobba kring städer i samhällskunskap och geografi, och då ska jag plocka in en hel del av det jag har fått med mig idag, säger Inger.

Text och foto: Mi Edvinsson