Hallå där, Johanna!

Johanna Vestfält är förutom bibliotekarie i Krokom även regionalt ansvarig för tillgängliga medier i Jämtland-Härjedalen. Vad kan du som pedagog ha för nytta av Johanna?

Apropå den regionala fortbildningsdag kring talböcker som hölls för någon vecka sedan, hejdar Pedagog Östersund Johanna Vestfält i flykten och ställer några frågor.

Porträtt Johanna Vestfält

 Vad är din uppgift som regionalt ansvarig för tillgänglighet, Johanna? 

– Jag jobbar 30 procent regionalt och ska fungera som ett stöd i kommunernas arbete med tillgängliga medier. Behoven ser olika ut och det är viktigt att anpassa stödet utifrån respektive kommun. Vi anordnar också regionala fortbildningsdagar av Legimus, som den för någon vecka sedan, samt studiedagar för läsombud och andra projekt.

 Vad för sorts projekt?

– Till exempelÄppelhylla på turné” som är en mobil hylla som innehåller talböcker, böcker med tecken som stöd, punkt etcetera. Med denna hylla vill vi visa att vi kan läsa på olika sätt.

Vi har också en regional satsning på gång om serier på biblioteken, detta för att höja kompetensen inom serieböcker och visa hur användbar och viktig denna genre kan vara. Det finns t.ex. kostnadsfria lärarhandledningar som pedagoger kan använda när serier används i skolan. Satsningen kommer att inledas med en inspirationsdag i början av nästa år. Mer info kommer!

När kan pedagoger i länet annars ha nytta av dig?

– Till exempel om det finns önskemål om fortbildningar eller studiedagar som handlar om att läsa på olika sätt – talböcker, punktskrift, lättläst, tecken som stöd, serieböcker med mera. Det går alltid att vända sig till sitt närmaste bibliotek med sina funderingar, men om det är det frågor av mer regional karaktär, skickas de vidare till mig.