Digitala läromedel – fluga eller revolution?

På Kastalskolan jobbar vi vidare med våra utvecklingsområden, där fortsatt arbete med digitalisering är ett av huvudspåren.Under detta läsår kommer vi att i större utsträckning lyfta in digitala läromedel i undervisningen. Vi har köpt in en paketlösning som innehåller läromedel för de flesta skolämnena.Jag har använt läromedlet i min undervisning i såväl matematik som NO under hösten. Det har tagit tid att vänja sig vid det digitala formatet men nu i slutet av höstterminen börjar bilden klarna. Det finns många fördelar som lockar men nackdelarna har också visat sig.

Det som jag framförallt gillar med det digitala läromedlet jämfört med traditionella böcker är att det erbjuder fler sätt för eleverna att tillgodogöra sig innehållet. De har möjlighet att få text uppläst, det finns filmer med genomgångar och exempel, samt interaktiva övningsuppgifter.

En annan fördel är att läromedlen för alla ämnen finns samlade på ett ställe. Som elev har du då tillgång till läromedlen överallt, till och med i mobilen om man skulle vilja det. Borttappade eller glömda böcker blir inte längre ett hinder för att utföra skolarbetet varken i skolan eller hemma. Här på skolan underlättar det ämnesövergripande samarbeten eftersom man på till exempel en NO-lektion direkt kan gå in i läromedlet för något annat ämne där man hittar beröringspunkter.

Det finns som sagt några nackdelar med det digitala läromedlet också. När det gäller läromedlet i matematik så handlar det främst om att många av de övningsuppgifter som finns ska utföras i ett program som kräver viss förkunskap. Jag har upplevt det som ett hinder att eleverna i vissa moment fastnar i sitt arbete, inte på grund av bristande matematikkunskaper utan för att de inte kan hantera programvaran.

En annan nackdel är att många elever upplever att de får en sämre översikt i det digitala läromedlet jämfört med en vanlig bok. Det blir en del hoppande mellan olika delar och ibland kan man gå lite vilse i läromedlet.

Med tiden kommer förmodligen både elever och lärare att bli bättre på att förstå hur läromedlet fungerar och hur man använder det men en reflektion som kan göras i detta sammanhang är att eleverna är duktiga på att ta till sig andra digitala system som spel, sociala plattformar mm. Ett tips till läromedelsutvecklarna kan vara att titta på hur sådana digitala system är uppbyggda, eller varför inte fråga några elever?

På lång sikt tror jag att de digitala läromedlen har väldigt hög potential. De borde rimligtvis vara lättare att utveckla och hålla uppdaterade jämfört med tryckta böcker.

När det gäller läromedel så är ju kostnaden alltid en faktor. Att köpa in enskilda digitala läromedel blir väldigt dyrt men paketlösningar som den vi köpte in gör att läromedelskostnaden kan hållas på en rimlig nivå. Som ett exempel kostar en biologibok 331 kr, en mattebok 230 kr, medan en årslicens för samtliga läromedel för en elev kostar 250 kr i det avtal som vi fick för detta läsår.

I nuläget har vi svårt att klara oss utan traditionella läromedel i vissa ämnen men jag ser fram emot en fortsatt utveckling av de digitala läromedlen som jag tror är här för att stanna.

David Sundström, lärare på Kastalskolan