Fritidshemmens kvalitetsprojekt avslutat

Kvalitetsprojektet där nio fritidshem i kommunen deltagit avslutades med en riktig inspirationskick. Spontana slutsatser av arbetet är vi alla måste arbeta ännu mer med de nationella målen och att det diskuteras alldeles för lite.

Projektet som syftade till att utveckla kommunens fritidshem är till ända. Totalt har nio stycken fritidshem deltagit. Det har varit en intensiv höst med många diskussioner, utbildningar och dilemman. Utgångspunkten för projektet har varit Skolinspektionens rapport Kvalité i fritidshem. Vi har inte arbetat med alla delar i rapporten, utan fokuserat på själva uppdraget och det som vi faktiskt kan påverka: Lärandet på fritidshemmen.

 Inspirerande avslutning

Avslutningen på projektet blev mycket lyckad. Föreläsarna Jessica Bergqvist och Helena Fuhrman från Skellefteå kommun visade sig vara fantastiska inspiratörer! Ta gärna del av Janna Scheéles sammanfattning av förmiddagen här.

Under eftermiddagen samlades vi i olika grupper för att dels sammanfatta och diskutera föreläsningen, dels diskutera det fortsatta arbetet kring utvecklingen av fritidshemmen.

Frågeställningar som diskussionsgrupperna fick var bland annat:

  • Vad är lärande på fritidshem?
  • Vad krävs för att fullgöra uppdraget på fritids?
  • På vilket sätt förenas omsorgen med barnens lärande och utveckling?
  • Hur arbetar vi för att göra barnen medvetna om sitt eget lärande och hur kan detta dokumenteras?

I diskussionerna blev det en hel del fokus på fritidshemmets uppdrag enligt läroplanen”Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov”.

Insikter

Vi samtalade och delade erfarenheter under hela eftermiddagen och känslan av att det finns ett uppdämt behov av diskussion och kollegialt lärande var påtaglig.Vi uppehöll oss väldigt länge kring en diskussion om hur vi arbetar med att ”stimulera elevernas utveckling”, ett begrepp som inte överraskande visade sig vara mångfacetterat och komplicerat. Avtrycken från höstens kvalitetsarbete var ändå tydliga i diskussionerna. Nästan alla återkom till att var och en (och tillsammans) måste arbeta ännu mer med de nationella målen. Framförallt måste de konkretiseras och brytas ned till redskap och verktyg i den pedagogiska planeringen. Att synliggöra målen för sig själv och för eleverna är viktigt.

Projektet kommer att utvärderas under vårterminen 2014. Ni som vill veta mer om vad som gjorts kan läsa Mathias Larssons blogg kring arbetet i några av grupperna, inläggen Lärande på fritidshem och ”Lärande på fritidshem” och #nulyftervifritids” eller Birgitta Melins text om fritidspedagogernas arbete på Östbergsskolan/Arnljotskolan.

Här nedanför kan ni se bilder från dagen!

IMG_0679 IMG_0678 IMG_0674 IMG_0673 IMG_0672 IMG_0670

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.