Äntligen obligatorisk pulsträning!

Från och med höstterminen är pulsträning två dagar i veckan obligatoriskt för åk 6 på Storsjöskolan. Det är en organisatorisk utmaning, men ambitionen är att utöka till fler årskurser.

Klockan är fem i åtta. Allt fler ombytta elever droppar in i gympasalen. Några hjälper idrottsläraren Lars Carlsson och elevassistenten Magnus Mella att plocka fram grejor. Snart är både pulsbanden och musiken igång. Dagens uppvärmning består av att jogga stafett från kortände till kortände av salen med en ärtpåse som stafettpinne.

Många elever springer runt i en gympasal– Inte för fort så att pulsen går upp för högt nu, uppmanar Lars.

Under hela passet ska eleverna sträva efter att ligga i grön zon, det vill säga mellan  70-80 procent av sin maxpuls.

Att unga rör på sig alldeles för lite är ett välkänt faktum. Det finns idag också mycket forskning som visar att fysisk aktivitet för skolelever inte bara har hälsoeffekter utan också påverkar hjärnan och lärandet. En stunds pulshöjande aktivitet före lektionen ökar koncentrationsförmågan och inlärningsförmågan. Särskilt tydlig blir effekten i matematik. Ryggarna på tre elever som spelar innebandy i gympasalenRedan vårterminen 2017 införde Lars Carlsson pulsträning en morgon i veckan som en frivillig aktivitet. Ett 20-tal elever infann sig regelbundet. De kunde även vittna om vilka positiva effekter det hade på skolarbetet.

Lars önskan har hela tiden varit att pulsträning ska bli obligatoriskt. Skolsköterskan Mia Hammar har varit inne på samma linje. Sedan läsårets början är det äntligen verklighet för alla Storsjökolans sexor. I årskurs 6 kommer eleverna nya till Storsjöskolan vilket innebär ett bra läge för att införa något nytt. Varje tisdag och fredag morgon klockan 08:00-08:40 kör de.

Pulsträningen ligger utöver eleverna ordinarie schema vilket gör att de får något längre skoldag. Skolan skickade vid skolstarten ut ett informationsbrev till vårdnadshavarna om detta. Ingen har ifrågasatt den hälsofrämjande insatsen, tvärt om.

Ett organisatoriskt konststycke

Att pulsträningen innebär organisatoriska utmaningar råder inget tvivel om. Eftersom sjätteklassarna är många, och sporthallen ständigt upptagen av ordinarie idrottslektioner, är det svårt att få plats i lokalerna. Storsjöskolan har löst det genom att hyra delar av ÖP-hallen när det är dags för pulsträning, vilket naturligtvis innebär en extra kostnad.

Christer Ölund sittande med armen lutad på en stolsrygg, tittar i kameran– Det är en värdefull satsning. Man får ställa värdet mot de ekonomiska och organisatoriska hinder som kan uppstå, säger rektor Christer Ölund.

Pulsträningen för de tre klasserna i åk 6 har inte inneburit några extra personaltimmar, men det har varit svårt att få befintlig personal att räcka till. Eftersom det handlar om tre klasser, totalt 85 elever samtidigt, behövs tre vuxna varje gång. Lars är med vid båda tillfällena, en elevassistent likaså. Ytterligare en idrottslärare och elevassistent tar varsin dag.

Schemaläggaren (Ola Lindgren) har fått anstränga sig ordentligt för att elever inte ska bli utan assistenter på sina lektioner. Han fick dessutom direktiv att lägga sjätteklassarnas matematiklektioner, alternativt något annat teoretiskt tungt ämne, direkt efter pulsträningen för att ta vara på effekten. De två ordinarie idrottslektionerna i åk 6 har medvetet lagts på andra veckodagar än pulsträningen, vilket gör att de nu har fysisk aktivitet fyra dagar i veckan.

– Det är jättebra och skönt. Jag märker skillnad. Den dag som det inte är idrott, är det mer spring i benen på lektionerna. De flesta tycker att det är kul med pulsträningen, men lite jobbigt att ha med sig gympakläder fyra dagar i veckan, säger eleven Olle.

– Christer Ölund säger att skolan gärna vill växa i detta och utöka med fler årskurser. Däremot vet han ännu inte hur det ska gå till. Bara en sådan sak som att få omklädningsrummen att räcka till…

– Vi vill verkligen kunna lösa detta. Det handlar ju om prioriteringar. Effekten av detta är svår att mäta, men vi ska göra någon form av utvärdering. Alla säger att sexorna är så lugna i år. Kanske hänger det ihop med pulsträningen, säger Christer.

Lars Carlsson i profil, gympasal som bakgrundDen största skillnaden mellan obligatorisk och frivillig pulsträning tycker Lars är att det inte funkar med vilka aktiviteter som helst när eleverna är så många. Han testar sig fram och ser vad som funkar. Efter att ha drivit frågan länge är han glad över att pulsträningen äntligen har blivit obligatorisk, i alla fall för en av årskurserna.

– Jag vet att detta kommer att gynna eleverna, säger Lars med stor övertygelse.