Forskningsbaserad verktygslåda för verksamhetsutveckling

Det finns mer och mer forskning om hur vi ska utveckla undervisning och lärmiljöer i förskolor och skolor. Men hur ska man veta vad som är värt att satsa på, vad är det som faktiskt ger effekt? Särskilt i förhållande till hur mycket tid och pengar förändringsarbetet tar i anspråk. Nu finns en databas på engelska där man försökt tydliggöra detta för oss. 

EEF_toolkitSidan är framtagen av The Education Edowment Foundation (EEF). Det är en brittisk oberoende välgörenhetsorganisation som arbetar för att att alla elever oavsett bakgrund ska ha möjlighet att lyckas akademiskt. Förutom stipendier och projekt med detta fokus har de nu tagit fram två Toolkits – två forskningsbaserade verktygslådor.

Sidan kommer du till här och verktygslådorna finns under kategorin Evidence and Data.

Den ena heter The Teachning and Learning Toolkit och fokuserar på utbildningsforskning för barn mellan 5 och 16 år. Den andra heter Early Years Toolkit och handlar om forskning för yngre barn.

I varje verktygslåda finns en lista över olika utvecklingsinsatser som blivit beforskade: att gå om ett år, att läsa ämnen i block, ge feedback, att använda digital teknik osv.

Varje sådan insats är sedan graderad efter kostnad (cost), bevis (evidence) och effekt (impact), se bild nedan.

EEF_upplägg

I kostnadskolumnen kan du se hur mycket det kostar att genomföra varje insats. Om du för markören ovanför rutan med med pundsymbolerna kommer det upp ett förtydligande om hur mycket kostnaden är i snitt per elev för just den typen av insats.

EEF cost

Bevisgraderingen utgår från hur beforskat just den här insatsen är, dvs hur många och vilken typ av studier har genomförts.

EEF evidence

Effektkolumnen visar en uppskattad, genomsnittlig effekt i form av ytterligare månader av framsteg som man kan förvänta sig av en elev till följd av en viss typ av insats, i relation till en genomsnittlig elevs framsteg under ett år. Om man till exempel tittar på Arts participation  (i det här fallet: deltagande i kreativa och estetiska lärprocesser utanför skolschemat) i bilden högst upp, så skulle det innebära att en elev kan utvecklas motsvarande två månader längre än en elev som inte deltar i detta. För att räkna ut detta har man använt sig av effect sizes enligt tabellen nedan. Ni kan också läsa mer här

EEF impact

Om du är intresserad av en särskilt insats och vill veta mer så klickar du bara på namnet. Då kommer du till en sida där varje insats beskriv mer ingående: vad den innebär, hur effektiv den är och hur utförligt underlaget de tittat på är. På den sidan finns också tips om vad du ska tänka på innan du går vidare samt länkar till ytterligare läsning.

Under fliken Vidoes and Casestudies (i vänsterspalten) hittar du kortare videos där man resonerar kring olika typer av insatser och också får exempel från verkligheten.

Hur och när kan du använda dessa verktygslådor?

EEF är mycket noga med att poängtera att dessa verktygslådor inte skall användas ogenomtänkt utan måste vara en del av det systematiska kvalitetsarbetet.ska bild Det gäller att ni har gjort ett gediget förarbete där man analyserat verksamhetens och elevernas behov  (1) och därifrån har formulerat ett utvecklingsområde och ett mål att uppnå (2):

  1. Var är vi?
  2. Vart ska vi?
  3. Hur gör vi?
  4. Hur blev det?

När du är på steg 3 ”Hur gör vi?”  kan dessa verktygslådor vara hjälpsamma. Då kan du gå in i forskningen och se över vilka insatser som faktiskt kan göra skillnad för era barn och elever.

Det kan du också vara viktigt att gå djupare in i de bakomliggande studierna till varje insats för att se under vilka omständigheter dessa är gjorda och vilka anpassningar ni behöver göra till er lokala kontext.

Det är också viktigt att i steg 4 faktiskt dokumentera hur det blev och varför. EEF har tagit fram ett utvärderingsmaterial som är ett utmärkt komplement till Skolverkets stöd material om systematiska kvalitetsarbete (SKA).

EEFs utvärderingsmaterial hittar du här.

Skolverkets material om SKA finns här.

Länk till sidan finns här.

Lycka till!

/Janna

 

 

 

 

 

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.