Vi vill lära oss tyska!

Efter studieresan till bland annat Tyska Ambassaden i Stockholm har eleverna blivit mer nyfikna på Tyskland, något som också kan höja motivationen för att lära sig språket. Helst av allt vill de ha mer av autentiska språksituationer.  Och det ska det bli.

Tipset kom från en förälder: Man kan söka pengar från Svensk-Tyska Handelskammaren och Tyska Ambassaden* för särskilda satsningar på undervisning i tyska i grundskolan! Eva Öberg och Antonios Bogadakis, som båda undervisar i tyska på Torvallaskolan, var inte sena att ta reda på mer. De fick ja på sin ansökan om bidrag för en 2-dagars resa till Stockholm för samtliga elever som läser tyska i årskurs 6-8. Sammanlagt åkte 27 elever, Eva, Antonios och deras kollega Helene Johannesson iväg med tåg från Östersund.

– Syftet var att leta spår av Tyskland och tysk kultur, att förstå lite av tysk historia och se de tyska kopplingar som finns i vårt svenska samhälle. Vi tror att det ökar intresset för språket och motivationen för att lära sig det, säger Eva Öberg.

I Stockholm gjorde eleverna en lång rad studiebesök: Nationalmuseum, Tyska kyrkan, Moderna muséet, Tyska Ambassaden och Hallwylska muséet samt guidad vandring i Gamla stan. Av dessa aktiviteter tyckte majoriteten av eleverna att ambassaden, Hallwylska och stadsvandringen var roligast. Stockholms elsparkcyklar stod också högt i kurs. Gamla stan bjöd på spår av tyska byggherrar och arkitekter. Kvinnan som guidade fick högt betyg. På Tyska Ambassaden fick eleverna lära sig en hel del ny

– Vi fick lära oss mer om Tyskland, vad de tycker och tänker, och vad ambassaden gör, säger Sam.

Så tycker eleverna

Eleverna tycker att de har blivit mer nyfikna på Tyskland som land efter resan. I utvärderingen svarade en dryg tredjedel av eleverna att mer kunskap om Tyskland höjer deras motivation för att lära sig språket. De skulle dock velat lära sig mer om det moderna Tyskland, haft något färre studiebesök och framför allt velat få möjlighet att höra och praktisera det tyska språket. Extra bonus med resan är att den stärkt gemenskapen mellan eleverna. De flesta har angett att de lärt känna någon ny person,  och i utvärderingen står att läsa: ”Det roligaste var när…alla pratade med varandra om roliga saker oavsett vilken klass man gick i.”

– Det känns viktigt att elever lär känna varandra mellan åldersgrupperna, det skapar en trivsammare och tryggare skola, säger Eva.

 

Tyska är det moderna språk som minst antal elever väljer i grundskolan, men här sitter alltså ett livs levande gäng. Så vad motiverade dessa elever att välja just tyska?

– Vi brukar alltid vara på semester i Tyskland. Jag vill förstå vad folk säger och själv kunna prata, säger Sam.

– Jag tänker på anknytningen till jobb. Bilindustrin och så, säger Kalle.

Mohammed instämmer:

– Tyska företag är bland de framgångsrikaste i världen, och om man vill jobba inom företag så behöver man kunna språket, resonerar han.

Nio elever, alla pojkar, i halvcirkel kring ett bord tittar mot fotografen.
En liten del av gänget i åk 6-8 som läser tyska.

 

Ungdomarna har några teorier om varför de är så få som väljer att läsa tyska i grundskolan.

– Många tycker kanske att Tyskland är ett dåligt land, med tanke på vad som hänt där. Eller så tycker folk att de andra språken låter finare, säger Sam.

– Många säger att tyska är ett svårt språk, svårare än spanska och franska. Och visst är grammatiken ganska svår, säger Benjamin.

– Presens är svårt! Ändelser på verb…, säger Henrik.

– Jag lär mig mycket när jag försöker prata tyska med mamma och genom att lyssna när andra pratar, säger Sam som på semestern får en stor portion tyska i öronen.

– Jag lär mig bäst när jag läser, säger Kalle.

Ur tysklärarens perspektiv

Förutsättningen för att lära sig ett modernt språk är, enligt Eva, ett tillåtande klassrumsklimat där det är okej att göra fel.

– Man ska känna att vi är där tillsammans för att lära oss, och att vi hjälps åt. På så sätt kan vi ha både kul och lära oss nya saker tillsammans. Det är också viktigt att prata om vad vi kan använda tyskan till, vilka användningsområden de redan känner till och bygga därifrån, säger Eva.

Eva Öberg i halvfigur.
Eva Öberg, Torvallaskolan.

I undervisningen i moderna språk tycker Eva att det är viktigt att eleverna först blir trygga med att använda språket muntligt i vardagliga situationer – som att till exempel fråga om vägen eller berätta lite om sig själv och sina intressen. Att skapa sådana autentiska situationer i skolan kan vara svårt, men eleverna önskar sig mer av den varan.

– Vi gör så gott vi kan med rollspel, intervjuer och annat, men framöver ska vi bjuda in gymnasieelever som kommer och pratar tyska med oss, både utbytesstudenter och elever som fortsatt med tyskan efter grundskolan, berättar Eva.

Eftersom många elever både talar och förstår engelska på hög nivå redan i grundskolan, kan de lätt tro att de inom ett par år kommer att vara lika duktiga på det moderna språk som de börjar lära sig i årskurs 6. Visst är det möjligt, men det kräver mycket mer arbete än med engelskan. Engelskan möter vi hela tiden i vår vardag. Så är inte fallet med något av de moderna språken här i Sverige. Det spelar roll.

– Jag tror att vi kan använda sociala medier mera – Facebook, Youtube och Instagram – för att ge eleverna mer autentisk språklig input. Eleverna spelar även spel där de interagerar med motspelare i andra länder, även på tyska, berättar de. Sådant kan jag uppmuntra att de tar vara på, säger Eva.

Text och foto: Mi Edvinsson

*Tysk-Svenska Handelskammaren och Tyska Ambassaden satsar under läsåret 2018/2019 2 miljoner kronor i projektet ”Deutsch – Ditt val!” för att främja tyskakunskaperna bland svenska grundskole- och gymnasieelever. Anledningen är de ser hur utvecklingen i det tysk-svenska näringslivet hämmas av bristande språkkunskaper.

Här kan du läsa mer om om  hur man kan söka pengar:        https://www.handelskammer.se/medlem-natverk/sprak-och-talangstipendier/deutsch-ditt-val