Hur mycket punk är Veronica?

Veronica Sköldqvist är SVA-lärare på Treälvsskolan i Lit och en av de nominerade till årets Trevor Dolan-pris. Utmärkelsen kallas också ”Årets punkare i skolvärlden”.  

Trevor Dolan var en skolforskare med Trevor Dolan var skolforskare en tvärvetenskaplig syn på lärande och skolutveckling. Han var en stark röst i utbildningsvärlden, alltid beredd att stå upp för varje enskild elevs rätt till lärande. Efter hans död 2013 startades Trevor Dolan Foundation som varje år delar ut ett stipendium på 10 000 kronor till en lärare, förskollärare, pedagog, fritidslärare eller skolledare som verkar i hans anda och utmärks av följande:

 

  • Civilkurage och mod att varje dag ta ställning för varje enskilt barn/elev, trots omgivningens tyckanden och tryck.
  • En orubbad övertygelse om varje elevs förmåga att lära och skolans avgörande inverkan på en elevs nutid och framtid.
  • Ett passionerat och hängivet ledarskap med en osviklig pedagogisk markör riktad mot undervisning och lärande.
  • Ett ledarskap där det didaktiska lärandet står på tvärvetenskaplig grund.
  • Humor, värme och kärlek till sitt uppdrag, sina medarbetare och elever.
  • Modet att ta debatt.
  • Är punk i skolvärlden.

 Så hur mycket punk är Veronica?