Film i skolan-dagen 16 april

Välkommen till Filmpools årliga Film-i-skolan-dag

Datum: 16 april

Tid: 12.30-15.30

Lokal: Folkets bio Regina, Prästgatan 56

 

Temat i år är ”Film & verklighet” och dagen riktar sig till alla som arbetar med filmkultur för barn och unga – pedagoger och rektorer från grundskolan, gymnasiet, särvux, kulturskola, folkhögskola, förskola och fritidsverksamhet. Missa inte denna möjlighet till kompetenspåfyllning.
Välkomna!

Länk till anmälan:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Os-003fKAkqu-vQ5hZFGj9vQlwZ1NJ1Ilxv4HmCXrFxUQTBPQkpGM0Y4NU5PNFpEMkdNNFUwMTRNWS4u