Gott betyg för professionsutvecklande fortbildning

Verklighetsnära, konkret och mycket givande tycker deltagarna om fortbildningen som startade i höstas. Här får nyutexaminerade eller outbildade medarbetare mer kunskap, praktiska tips och möjlighet att utbyta erfarenheter.

Skolkurator Anna Falk presenterar något av vad forskningen säger om betydelsen av en god relation mellan lärare och elev. Och den är stor, både vad gäller lärande och beteende. Läraren är en förebild. Varje dag.

– Som lärare kan man nog känna att vissa kollegor är duktigare än en själv på den biten, men alla kan. Man får öva helt enkelt, men inte försöka vara någon man inte är. Man måste vara genuin. Barn märker när man inte är äkta. säger Anna.

Anna Falk och Kajsa Norrman bredvid varandra.
Anna Falk och Kajsa Norrman.

Deltagarna i lärgruppen får gott om tid att diskutera med varandra, utbyta erfarenheter och ge varandra tips. Goda tips kommer också från Anna och kollegan Kajsa Norrman. 5-1-regeln om positiv och negativ uppmärksamhet är till exempel alltid bra att ha i bakhuvudet. Det är som att sätta in och ta ut på ett bankkonto som alltid måste ligga  rejält på plus.

 

– Först när du satt in fem stycken – gett positiv uppmärksamhet fem gånger – kan du ta ut en enda – ge en tillsägelse – för att det ska fortsätta att kännas positivt för eleven. Hjärnan registrerar det negativa främst. Tänk samma sak vid utvecklingssamtal! Det kvittar att du pratat positiva saker i tjugo minuter om du avslutar med ettmenoch sedan säger något som är mindre bra. Eleven kommer att minnas det sista, säger Kajsa.

Det är femte gången lärgruppen träffas och dagens tema är ”Relationskompetens och problematisk skolfrånvaro”.

Barbro Jakobsson porträtt
Barbro Jakobsson.

– Fast jag talar hellre om närvaro, säger Barbro Jakobsson från Barn- och Elevhälsans pedagoggrupp.

– Det gäller att se och tolka signalerna tidigt, dokumentera, se mönster och ta itu redan med de första tecknen. Men viktigast av allt är hur vi jobbar för att alla barn alltid ska vilja vara i skolan, säger Barbro.

Ett bra koncept

 I höstas fick rektorer möjlighet att anmäla nyutexaminerade eller outbildade lärare och fritidspedagoger till fortbildning för professionsutveckling för att stödja dem i deras yrkesroll. Barn- och elevhälsans pedagog Annica Östman och läraren Cecilia Hjelm tog på sig att arrangera sex träffar under läsåret.

– Men vi ska utöka till 8 gånger. Det finns så mycket att ta upp, säger Annica.

Även om också forskning tas upp, är innehållet på träffarna mycket verklighetsnära. Diskussionerna är givande och stämningen avslappnad. Deltagarna verkar mycket nöjda.

– Det har varit väldigt givande. För mig som outbildad är det till exempel jättebra att vi gått igenom läroplanen, säger Mathilda Öhlund som jobbar på fritids på Storvikenskolan.

Marcus Ekman och Mathilda Öhlund bredvid varandra.
Marcus och Mathilda från Storvikenskolan.

 – Det som har betytt mest för mig är när Elevhälsan pratat om sådant som hur man bemöter elever i affekt. Det är sådant jag hanterar varje dag. Och vem som än pratar på träffarna sker det på ett sätt så att man verkligen förstår. Det är bra. Och det är tillräckligt liten grupp för att alla ska våga prata och fråga, säger Marcus Ekman, kollega till Mathilda.

 

Johan Zetterlund i närbild.
Johan Zetterlund, Ångsta skola.

– Vi får med oss väldigt bra tips och verktyg som man direkt kan testa dagen Det är konkret och enkelt och sådant som vi har nytta av, säger Johan Zetterlund, fritidspedagog i Ångsta skola.

Lärgrupp nummer två har nyss startat och om intresse finns hos rektorerna att anmäla personal kommer en tredje omgång att starta i höst.