Teknikpedagog som förstärkning på textilslöjden

På Lugnviksskolan har teknik och textilslöjd förenats i ett ämnesövergripande arbete. Den gemensamma nämnaren är 3D-design. Eleverna gör sina första försök att skapa något med hjälp av en 3D-skrivare och det visade sig snart att de behövde fördjupande kunskaper för att komma vidare. När slöjdläraren Gunilla Klasson bad Henrik Berg, teknikpedagog på Kom Tek, att komma till slöjdlektionen, tackade han ja.

– Tanken är ju att KomTek* ska kunna stötta skolorna inom teknikämnen och liknande. Oftast handlar det om programmering med hjälp av legorobotar, men även i detta fall kunde vi hjälpa till. Vår hjälp är gratis för skolorna i Östersunds kommun som stöttar vår verksamhet, säger Henrik Berg.

– Henrik är jätteduktig! Jag tror att eleverna först tyckte att det var lite svårt att ta in det teoretiska, men de hade nytta av det när de sedan satte igång och jobba praktiskt, det märktes. Det blev mycket mer fart på dem än tidigare, säger Gunilla.

Se film från lektionen:

Text och bild: Mi Edvinsson

*KomTek står för Kommunal entreprenörs- och Teknikskola och är en plantskola för framtidens tekniker, ingenjörer, forskare, uppfinnare m.m. KomTek har den kommunala musikskolan som förebild och erbjuder kurser och aktiviteter i tekniska områden för både skolklasser och allmänhet.  Målgruppen är barn i grundskolan.