Aktivt arbete för lugn och ro

Stillhetsövningar får snabbt barnen ner i varv på Asterns förskola. Hittills har sex pedagoger utbildat sig för att lära sig metoder som minskar stressnivån hos både barn och personal. Forskning visar att det även gynnar lärandet.

Barnen sitter i ring på golvet. Förskolläraren Ulrika Olsson skapar stämning i det lilla rummet genom att fälla för persiennerna och tända batteriljuset som står på golvet i mitten. Hon kryper försiktigt runt ett varv i ringen. Framför vart och ett av barnen stannar hon och sätter upp sin handflata i luften som ett tecken medan hon viskar: Min hand kan prata, den säger: Tyst och stilla! Min hand kan prata…” Orden blir som ett mantra. Det dämpade ljuset, Ulrika som viskar – allt har en lugnande effekt på barnen som blir allt mer stilla och avslappnade.

Ulrika gör "tysta handen" till barnen.

Vad Ulrika gör med barnen är en stillhetsövning, något som många av barnen på Asterns förskola numera är vana vid. Totalt har sex av förskollärarna på Astern utbildat sig genom Drömmen om det goda för att medvetet försöka minska vardagsstressen hos barnen.

Drömmen om det goda är en politiskt och religiöst oberoende ideell förening – synad och godkänd av Skolverket – vars syfte är att ge barn, elever, lärare och rektorer metoder och verktyg för att hitta sin egen väg till lugn och ro. Verktygen är fyra olika typer av övningar: Stillhetsövningar, reflektion, beröring och rörelse som t ex meditativ gång. De kan anpassas för alla åldrar från de minsta förskolebarnen till gymnasieelever. Övningarna liknar på många sätt dem som används inom mindfulness. På förskolans fyra avdelningar gör man lugn och ro-övningar i varierande omfattning. Alla praktiserar dock liggvila för alla åldrar.

– På förskolan är det vanligt att de äldre barnen får sagostund som sin lugna stund på dagen, men att följa med i en berättelse, prata och reflektera är också aktivitet och kunskapsinhämtande. Det är inte samma sak som fullständig vila. Hos oss, på avdelning Glader, har alla barn (som inte sover i vagn) varje dag liggvila på madrasser i ett lugnt rum, ofta med avslappningsmusik på låg volym. Vi vuxna lägger oss också. Barn gör som vi gör, det är aldrig någon protest, säger förskolläraren Anneli Persson.

Anneli sitter i soffan med pratnallen i knät.
Anneli Persson.

Anneli har i många år använt sig av vila, avslappningsmassage och liknande i sitt jobb och ville lära sig mer. Utbildningen bekräftade att hon är på rätt spår. Ett bra redskap som Anneli tog till sig är ”pratnallen” som hjälper till att skapa lugn och ro under samtal och samling. Nu har barnen lärt sig att prata i tur och ordning så bra att nallen nästan inte behövs. Anneli praktiserar också ofta ”öronvila” med barnen. Då ligger alla tysta på golvet under två minuter, ibland i kombination med någon långsam rörelse. Alla barn deltar.

– De minsta kan inte alltid vara helt tysta, med det stör inte de andra barnen. Vi har ofta öronvila innan mellanmål som är en ganska rörig stund. Då blir det lugnare vid bordet. Det händer att barnen själva ber om öronvila, säger Anneli.

I lugna rummet leder Ulrika nu en avslappningsövning som går ut på att barnen ska föreställa sig att de klappar ett djur som de tycker om. Det fungerar mycket bra. När man frågar barnen vad de tycker om stillhetsövningarna kommer svaren snabbt:

– Det är bra!

– Skönt!

Drömmen om det goda-metoderna är grundligt undersökta i flera forskningsprojekt. Slutsatserna är att de på ett effektivt sätt förebygger bland annat psykisk ohälsa, aggression och dålig självbild. Hjärnforskning visar att stillhetsmetoder även utvecklar förmågor som är viktiga för lärandet, till exempel minne, koncentration och förmåga att se saker ur olika perspektiv. Sist men inte minst mår även personalen bra när de använder metoderna.

-Att titta på ljuset under en minuts tystnad är välgörande. Stressen går ner, man blir lugn. Det funkar jättebra för mig, och jag önskar att fler vuxna skulle lära sig detta, säger Anneli.

 Text och foto: Mi Edvinsson