Gläntans familjecentral knyts ihop

Idag invigde Gläntans öppna förskola sina nya lokaler i Torvallas gamla hälsocentral. Därmed ryms familjecentralens alla samarbetande verksamheter under samma tak.

Det blev välkomsttal, fika, rundvandring och information vid familjecentralernas årliga träff där invigningen av öppna förskolans nya lokaler i Torvalla stod i centrum.

Torvallas hälsocentral stängdes i fjol, men barnhälsovården (BVC) och mödrahälsovården (MVC) blev kvar i huset – precis de verksamheter som tillsammans med Gläntans öppna förskola och socialtjänsten utgör Gläntans familjecentral. När primärvården flyttat ut, kunde öppna förskolan flytta in. Flytten till Torvallas gamla hälsocentral innebär även att familjecentralen förstärks med psykosociala enheten och kompetensteamet för migrationsfrågor som finns i huset sedan tidigare.

MVC, BVC och socialtjänsten i form av Familjestöd Bryggan har tidigare kommit på regelbundna besök Gläntans öppna förskola, men med alla verksamheter stationerade på samma ställe blir allting ännu enklare.

Mia Jonsson.

– Om det behövs kan vi ju bara ta någon i handen och gå dit och se om det finns tid, säger Mia Jonsson.

Mia ansvarar för Gläntans öppna förskola. Det är också hon som har stått för flytten av verksamheten.

 

 

– Jag packade 80 kartonger. Den åttonde maj gick flyttlasset och sedan dess har det varit stängt i de gamla lokalerna, säger Mia.

Direkt innanför hälsocentralens gamla ingång finns en ny välkomnande dörr till vänster. Här finns ett rymligt kapprum med plats för barnvagnar.  Där patienter förr blottade armvecken för laboratoriets personal finns nu ett nytt, fint kök där besökare och personal kan ordna med lunch och kaffe. Det före detta väntrummet är numera ett trevligt matrum med bord i barnhöjd. Vid ena kortväggen står en soffa och väntar på sagostunder. Strax intill finns altandörren som leder ut till den lilla innergården där det snart kommer att finnas en sandlåda. Två olika lekrum finns också att tillgå.

Kristina Lundin inviger nya köket.

Vid invigningen var det chefstätt. Bland annat närvarade Kristina Lundin, områdeschef för öppenvården i social- och arbetsmarknadsförvaltningen och Ingela Gillberg, verksamhetschef för primärvårdsområde Östersund. Den senare hyllade familjecentralernas modell.

–  Vi står för stärkande och förebyggande insatser där föräldrarnas resurser tillvaratas, sa Ingela Gillberg.

I en symbolisk ceremoni knöts banden ihop mellan de sex verksamheterna: Öppna förskolan, BVC, MVC, Familjestöd Bryggan, psykosociala enheten och kompetensteamet för migration.

Imorgon hälsas besökare till Gläntans öppna förskola välkomna in i de nya lokalerna.

 

 

 

 

 

 

Text och foto: Mi Edvinsson