Lerigt lärande

I slutet av terminen hade förskolorna Campus, Stadsdel Norr, Litsvägen, Hjorten och Jägarvallen utvecklingsdag. Fokus låg bland annat på nyheterna i läroplanen och hur pedagogerna på de olika förskolorna kan skapa samsyn kring sitt uppdrag.

Alla förskolorna har olika värdeord som symboliserar deras verksamhet. Dessa diskuterades också under utvecklingsdagen och i några fall reviderades de. För att levandegöra sina värdeord fick varje förskola gestalta dem i lera sina värdeord i lera – en härlig, kreativ process vars resultat ni ser nedan.

Med detta sätter vi punkt för vårterminens inlägg på Pedagog Östersund. Vi ses igen i augusti.

Låt dig inspireras av bilderna från förskolornas utvecklingsdag och gör något kreativt på semestern!

Bilderna förmedlades av Christer Andersson, chef för förskolorna Campus, Hjorten och Litsvägen.