Fyra plus två kan bli storvinst 

Förskolorna Remonthagen, Regnbågen, Solliden och Lövberga satsar på kollegialt samarbete ända in i kaklet. Pedagogernas vision är att två fantastiska lärmiljöer ska kunna användas av alla fyra förskolorna.   

Halv åtta är den lilla gruppen av förskolepedagoger på plats i förskolan Remonthagens “kub” som har utvecklats en del sedan Pedagog Östersund senast var på besök. Ena halvan av rummet är fullt av kreativt matematikmaterial.  I andra halvan finns förskoleanpassat material för naturvetenskap och teknik i prydligt märkta lådor på en hylla. På arbetsborden har NTA-utbildade Camilla Landin och matematikfantasten Anna-Karin Frelin  dukat upp prylar och ingredienser som väcker besökarnas nyfikenhet. Ett par av gästerna är Camilla och Anna-Karins kollegor, de andra kommer från systerförskolan Regnbågen och förskolorna Solliden och Lövberga som ligger alldeles i närheten. 

Inspirerande i Kuben 

Julia Nordbakk blir snabbt intresserad av den bubblande lavalampan och försöker konstruera en egen variant av vatten, rapsolja och en brustablett. 

 – Om jag blir fascinerad, vad ska då inte barnen bli! Trots att jag jobbar här har jag aldrig varit här inne själv med någon barngrupp. Jag har känt att jag inte har tillräckligt med kunskaper. Därför är det jättebra med sådana här dagar, säger Julia. 

Pedagogerna botaniserar bland materialet i rummet, återupptäcker sådan som de har glömt, får nya idéer, ställer frågor och resonerar. Förmiddagen fyller sitt syfte – att se vad som finns här, att få inspiration och lära av varandraSnart ska de få göra samma sak i förskolan Sollidens digitala lärmiljö Torget.  

 – På sikt tänker vi att vi kan utnyttja varandras lärmiljöer, att grupper från de andra förskolorna kan boka tider i vårt rum och komma hit och vice versa, säger Camilla.   

 – Barnen tycker om att komma till något uppdukat och spännande. Om man som pedagog kan gå hit med en liten grupp barn blir det helt andra undervisningsmöjligheter, säger Anna-Karin. 

Kollegial utgångspunkt 
Camilla visar NTA-material och svarar på besökarnas frågor.

Idén med utbyte av lärmiljöer kommer från pedagogerna, men allting började med att Marjut Svanström (Dåvarande chef för förskolorna Remonthagen och Regnbågen. Träffen ägde rum strax före sommaren. Reds. anm.) och Maria Börjars Wiktorsson (chef för förskolorna Solliden och Lövberga) bestämde sig för att samarbeta kring implementeringen av förskolans nya läroplan i former av kollegialt lärandeI detta arbete signalerade pedagogerna att de behövde mer kunskap om NTA och digital teknik. Dagens workshop är en del i att fylla detta behov. Efter tre förmiddagar med samma upplägg har samtliga pedagoger på de fyra förskolorna hunnit delta.   

 – Vi har fina lokaler som står tomma en stor del av dagen, vi borde kunna utnyttja varandras. I synnerhet med rådande ekonomi är det ingen nackdel. Vi odlar vårt samarbete hela tiden. Det finns inget mitt, ditt eller prestige här, säger Maria. 

Torgets pedagogiska möjligheter 

I Sollidens digitala miljö känner de yngsta pedagogerna mer hemma. Här finns ljusbord, greenscreen, robotar, material för övningar i enkel programmering och mycket mer än när förskollärarna Linda Karlsson och Anna Tjärnsved för fyra år sedan började utveckla kuddrummet till ett digitalt torg. De nya skrivningarna i läroplanen har gett arbetet extra skjuts. 

Förskollärarna får prova att köra Sphero, en klotrund robot som kan köra i vatten, färg och till och med utomhus. De förvandlar bananer till spelkontroller enligt principen om sluten krets och de gör bildmontage med hjälp av greenscreen och lärplatta. Julia klipper in sig själv sittande på en lurvig hund 

 – Vi använder greenscreen när vi gör animerad film också, men den här övningen är ett sätt att jobba med källkritik med små barn, att skapa förståelse för att man kan trixa med bilder och att allt man ser inte nödvändigtvis inte är på riktigt, säger Linda.  

Linda understryker att ett besök på Torget är så mycket mer än att ”sätta en platta i händerna på barnen Programmering, språk, matematik, teknik, socialt samspel, skapande… Massor av sådant som står i läroplanen. Liksom i Kuben på Remonthagen finns här skyltar med begrepp på väggarna, material för olika aktiviteter sorterade i lådor och enkla handledningar. Om kollegorna på de fyra förskolorna vill testa fler gånger för att känna sig trygga får de gärna komma hit på sin planeringstid. Sedan kan de komma hit med barnen. 

 – Solliden har detta, Remonthagen har sitt. Det är saker som inte alla kan ha. Om vi har utbyte så får alla tillgång till allt. Efter den här dagen är steget inte långt. Vi börjar här så får vi se var vi hamnar, säger Linda.  

Matematikaktiviteter med tillhörande material. Varsågod, det är serverat!

 

Text och foto: Mi Edvinsson