Gemensam satsning på kooperativt lärande 

Norra skolan och Mimergården inför kooperativt lärande i samtliga klasser. En inspirerande kickstart fick de av Niclas Fohlin som har mångårig erfarenhet av arbetsmetoden från sin tid som lärare.   

Lärarna traskar omkring i det stora rummet, huller om buller. Den som söker en samtalspartner håller handen i luften för att signalera. Där! En till som är ledig. Hej, vad heter du? Medan ljudnivån stiger berättar de samma sak igen, men nu för en ny person. Många lärare står i ett rum, pratar parvisPrecis såhär kan det se ut i klassrummet. Kaos? Nej, inte alls.  Detta är en av många strukturer för samarbete som kan användas inom kooperativt lärande. Just den här kallas ”Berätta mer och har inletts med en fråga ställd av workshopens ledare, Niclas Fohlin. 

 – För att det inte ska bli så högljutt i rummet kan vi stå axel mot axel med den vi pratar med. Då kan vi stå närmare varandra utan att det känns obekvämt, och då kan vi tala tystare, säger Niclas. 

Han ber en av deltagarna komma fram så att han kan visa hur han menar. Att modellera är en mycket viktig del inom kooperativt lärande.  

Traskandet och berättandet har inletts med en fråga ställd till hela gruppen. Var och en har själv fått fundera på svaret en stund. Tummen upp betyder att man har tänkt färdigt.  

 – Ge eleverna tid att tänka! Lärare är ofta dåliga på det. Åtminstone 15 sekunder behövs för att alla elever ska hinna tänka. Om de får för lite tid börjar den mest kvicktänkta att prata medan den andra bara håller med. Tanketid ger aktivare samtal och ökar delaktigheten, säger Niclas.  

Två skolor satsar helhjärtat 

Pedagog Östersund har tidigare besökt Norra skolan och berättat om lärarna som av eget intresse började prova kooperativt lärande som arbetsmetod i sina klasser. Anki och Charlotte har hållit två workshops i ämnet för sina kollegor men även efterlyst en ”riktig” utbildning för skolans lärare. Norra skolans rektor Lena Medin fick med kort varsel erbjudande om att få hit den ständigt fullbokade Niclas Fohlin till en inplanerad studiedag.  

 – Vi har bestämt att vi ska jobba genomgående med detta hos oss. Att låta barnen samarbeta har vi alltid gjort, men det här är att ta ett steg till. Arbetssättet ger även social träning, säger Lena Medin, rektor på Norra skolan.  

Grupp om fyra lärare sitter kring bord. Två ritar, två tittar på.

Lena skickade inbjudan till andra skolooch Mimergården nappade. Även Mimergården har beslutat att införa kooperativt lärande i alla klasser.  

 – Vi är inte där ännu, men i höst startar vi en studiecirkel för lärarna, säger Anna Hjalmarsson som har fått i uppdrag att leda implementeringen på sin skola. 

En givande dag 

Efter att ha praktiserat arbetsmetoden i över tio år under sin tid som lärare har Niclas Fohlin en mängd olika samarbetsstrukturer på lager. Det blir en dag fylld av ”learning by doing”, en inspirerande kickstart inför höstterminen. En lärare med lång erfarenhet av kooperativt lärande har en mängd olika arbetsstrukturer att plocka ur bakfickan fram när de passar. Grunden är EPA (Enskilt-Par-Alla). Men om kooperativt lärande på allvar ska utveckla elevernas sociala förmågor finns det mer än praktiska arbetssätt som läraren måste tänka på. Niclas berättar hur han sätter upp sociala mål utifrån elevgruppens behov. 

Porträtt Niclas Fohlin – Jag observerar samarbetet och ser vad eleverna behöver träna på. Det kan till exempel vara hur man lyssnar, ber om hjälp eller stöttar varandra. Då lägger jag in sådana moment i arbetsstrukturen, visar hur det går till och lyfter goda exempel när jag ser något, säger Niclas. 

Lärarna får arbeta i grupper om fyra, precis som deras elever kommer att få göra. Några kort på bordet anger vilken roll de har i gruppen – kontaktansvarig, materialförvaltare etc . Niclas styr arbetet med tydliga instruktioner. Diskutera med din axelkompis! Berätta för din ögonkompis! Lärarnas uppgift går ut på att delge varandra sin syn på och erfarenhet av kooperativt lärande. De är alla på olika nivåer. 

 – Jag har läst lite om det, provat ganska mycket i klassrummet och känner mig trygg i arbetssättet. Det är häftigt att det fungerar så väl, säger Cecilia Torgersson från Mimergården.  

 – Jag har börjat nosa lite på det. Det är bra att alla har en tydlig roll i gruppenAlla vill ha en uppgift, säger Anki Gustavsson från Norra skolan. 

Det blir en givande dag och pionjärerna på Norra skolan är glada.  

 – Det är jättebra vi får en hel dag med den ledande inom kooperativt lärande i Sverige, och att alla på skolan, även fritidspedagogerna, får höra samma sak, säger Anki Eklund.  

Text och foto: Mi Edvinsson