Med skönlitteratur som utgångspunkt

Läskonceptet med fördjupande studiebesök på Jamtli och Arkivet omfattar från och med i höst också en bok för lågstadiet. Bara fantasin sätter gränser för ämnesövergripande arbete utifrån en skönlitterär bok.

Regional Biblioteksverksamhet, Arkivet och Jamtli startade sin lässatsning med boken Vargbröder 2014. Syftet var att öka både läslust och läsförståelse. De deltagande klasserna läser boken och gör genom de kostnadsfria studiebesöken på Arkivet och Jamtli en djupdykning både i historieämnet och själva berättelsen. Gärna får det ämnesövergripande arbetet omfatta fler skolämnen än bara svenska och historia, men det är upp till varje klasslärare att bestämma. I Vargbröder finns tydliga ingångar till både religion och biologi.

Lärarna, som deltog i fortbildningsdagen på Jamtli för någon vecka sedan, fick en grundlig presentation av läskonceptet som numera kallas Läslist. Från och med i höst omfattar det tre olika böcker.

Böckerna

Förr i tiden i skogen, en bilderbok av Thomas och Anna-Clara Tidholm, är helt ny för i höst och lämpar sig för elever i åk F-3. Den är endast tänkt för högläsning där man tillsammans tittar på och pratar om bilderna. Boken handlar om pojken Natan som bor med far och morbröder i en skogskoja i 1840-talets Sverige. En dag kommer en man och berättar att alla barn ska gå i skolan. Natan gläds, men hans far tycker att det verkar onödigt. I skolan finns Fröken som är vacker som en ängel. I samband med studiebesöket på Jamtli och Arkivet kommer eleverna bland annat att få vara med om en (mycket komprimerad) skoldag i ett 1800-talsklassrum.

Uppdraget av Camilla Lagerqvist passar även den för åk 4-7. Språket är något enklare än i Vargbröder. Handlingen utspelar sig i beredskapstidens Sverige, i en värmländsk by nära norska gränsen. Hur livet tedde sig med mörkläggning och ransonering är något av det som eleverna får uppleva genom studiebesöken. Boken inbjuder till många diskussionsämnen med paralleller till vår egen tid. Även denna bok är den första i en serie och lockar ofta till vidare läsning. (SVA-lärare har vittnat om att denna bok har varit väldigt bra för deras elever, en ingång för dem att prata om det krig som deras familj har flytt ifrån.)

Vargbröder av Michelle Paver, passar för åk 4-7 och är en bra ingång till att lära om stenåldern. Studiebesöken ger fördjupad kunskap om forntidsmänniskans vardagsliv. Flera böcker finns i serien. 

Jamtlis skolprogram ser du vilka veckor du kan boka besöken om de olika böckerna. Förr i tiden i skogen är först ut och kan bokas under vecka 40–41, 43. Tänk på att klassen bör ha läst en del av boken innan studiebesöken.

Ta chansen att locka fram läslusten hos dina elever och låt den gemensamma boken bli inkörsport till massor av nya kunskaper!

Mer inspiration kring bilderböcker

På fortbildningsdagen fick lärarna också träffa Lisa Lundström från Bildmuseet i Umeå. Museet har i åtta år arbetat med konstpedagogisk verksamhet utifrån vinnaren av det litterära priset Snöbollen. Priset delas varje år ut till en svensk bilderbok.

Porträtt på glad Lisa Lundström útomhus.

Den pedagogiska verksamheten, bildverkstaden, vänder sig främst till barn i åk F-3. Variation och kollektivt skapande har varit några av ledorden. Bilderbokens tema, och i hög grad också illustratören/konstnärens bildmanér, har varit utgångspunkt för vilka tekniker och aktiviteter som planerats.

Lisas exempel visar att barn kan göra långt mycket mer med innehållet i en bok än att rita en teckning – screentryck, kollage, akvarell, frottage, rörelselekar, dans och mycket mer. Att göra egna böcker har de också provat.

Några böcker som de jobbat med:

Dom som är kvar av Karin Saler och Siri Ahmed Backström. En bok om sorg som togs emot med öppna armar av förskolepedagogerna i Umeå. Texten är kortfattad och poetisk men rakt på sak. Både text och bilder lämnar stort utrymme för läsarens egna tankar om död och sorg. I bildverkstaden fick barnen bland annat bygga små teaterscener som visade vad som händer sedan med dem som är kvar i livet.

Djur som ingen sett utom vi av Ulf Stark Linda Bondestam. Temat är fantasidjur som berättar om mänskliga karaktärer och mänskligt humör. Hur är jag själv? Taggig? Mjuk? Rufsig? Det fick barnen fundera på och göra egna fantasidjur som sedan fick mötas på stranden.  Bilden av stranden i boken hade förstorats upp och satts upp på väggen.  Här klistrades djuren upp till ett gemensamt konstverk.

Fågeln i mig flyger vart den vill av Sara Lundberg. En bilderbok för äldre barn, 9-12 år, om Jämtlandsbördiga bildkonstnären Berta Hanssons barndom och uppväxt. Berta Hansson drömde tidigt om att bli konstnär, vilket inte var okomplicerat för en flicka på 1920-talet. Redan som 16-åring förlorade hon sin mamma och därmed den enda som förstod hennes drömmar. Berättelsen bygger på autentiska brev och dagböcker. Handskrivna brev blev också den röda tråden i bildverkstaden. Eleverna fick måla vykort, göra skrivstilsövningar och skriva brev om sina nutida liv till Berta och även ställa frågor till henne. I boken skapar huvudpersonen i lera, vilket också eleverna fick göra. Minnen, saker från barndomen och andra saker man saknar tog form.

– Det är lätt att glömma att bilderböcker finns för äldre barn också, säger Lisa Lundström.

Text och foto: Mi Edvinsson