Frågan: Varför blev du lärare?

Varför väljer man att utbilda sig till lärare? Det finns det troligen många olika svar på, beroende på vem man frågar. Idag frågar vi Anki Eklund på Norra skolan.

Anki närbild

Varför utbildade du dig till lärare, Anki?

 – Jag jobbade som fritidsledare på högstadiet i 14 år. Genom kontakten med eleverna märkte jag att många hade svårigheter som berodde på skolans struktur. Alla elever skulle göra samma sak, och det fungerade inte för alla. Jag ville jobba på ett sätt så att alla elever kände att de hade en plats i skolan. Jag blev klar med min utbildning 1998. 

Vad tycker du är den största utmaningen i ditt yrke?

– Att inse att man aldrig är färdig och hela tiden lära nytt. Det allra svåraste är nog att känna att man räcker till, att det är ”good enough”.

Vad krävs för att man som lärare ska behålla sin glöd för lärande och kunskap?

 – Att man är nyfiken och vågar prova nytt. Så länge man gör det, så kan man hålla glöden. 

Foto: Mi Edvinsson