Lekmiljöer med växtkraft

I mitten av maj, i samband med fixardagen tillsammans med föräldrar,  gjorde Pedagog Östersund ett filmreportage på förskolan Campus. Det snickrades och donades och förskolläraren Susanne Weman berättade om arbetet med att utveckla fler pedagogiska lekmiljöer utomhus för barnen. Det var en mulen kväll, och det hade ännu inte börjat grönska. Det mesta såg grått och dystert ut.   Pedagog Östersund lovade att återvända när höstterminen startade och ta några mer inbjudande bilder. Här är resultatet: 

Här är länk till det tidigare filmreportaget som berättar mer om pedagogernas tankar och vilket arbetet som hittills har gjorts på förskolan Campus gård. Utemiljö för samspel och lärande