Utlåningsboden löste problemen

Barnen glömde att plocka in leksakerna och fritidspedagogerna fick lägga tid på att städa. Bättre kunde det bli. Nu råder ordning och reda bland leksakerna på Storvikenskolan och efter synpunkter från barnen fungerar också utlåningssystemet perfekt.

Strax innan stängningsdags på fritids var det alltid samma sak. Ute på skolgården låg kvarglömda bollar, hinkar och spadar lite varstans, och där kunde de ju inte ligga över natten. Vilka som slarvat var inte lätt att veta. Någon av fritidspedagogerna fick helt enkelt gå ut och plocka ihop. Det kändes onödigt eftersom barnen borde kunna fixa det här själva.

– Vi hade funderat på någon form av utlåningssystem. Föreläsningen med skolgårdsläraren Gustav Sundh på fritidshemsmässan gav oss precis den inspiration vi behövde och när det sedan blev sommar satte vi igång, berättar Mathilda Öhlund, fritidspedagog på Storvikenskolan.

Halvbra start

Första försöket iscensattes med hjälp av en överbliven städvagn. Leksakerna förvarades på vagnen och alla barn fick personliga lånekort.

– Med lånekorten kunde vi se vem som inte hade lämnat tillbaka och säga till, säger fritidspedagogen Malin Lindmark.

Äntligen var de igång, men vagnen var inte optimal. Den var för liten och det var bökigt att dra den ut och in varje dag. Boden ute på skolgården skulle fungera mycket bättre.

Mathilda och Malin står i dörröppningen till boden.
Mathilda Öhlund och Malin Lindmark.

– Under sommaren fixade vi boden. Vi tog bort en del av innerväggen, ställde iordning förvaringsplatser åt alla saker och märkte upp allting, även med bildstöd, berättar Mathilda.

I boden får alla saker plats och det är ordning och reda. Varje rast är det 2-3 stycken frivilliga elever som sköter utlåningen, de flesta från årskurs 2-3. Men även yngre elever hjälper till.

– Jag har jobbat där. Det är jättekul! Att få lämna ut grejer sådär…som i en affär. Det är mycket att göra, och mycket att städa, säger Jasmine som går i årskurs 1.

Man ser in genom dörren i boden där leksakerna ligger sorterade i lådor och på krokar.Inledningsvis hade eleverna själva hand om sina lånekort. De som jobbade i boden skulle lägga lånekortet på rätt plats för att markera vad som lånats ut. Då en del hade svårt att hålla reda på sitt lånekort ändrades rutinen så att alla kort istället skulle förvaras i boden.

Men barnen som jobbade i boden tyckte inte att detta fungerade bra. Det var jobbigt och tog lång tid att leta fram rätt kort varje gång någon skulle låna. Inte heller gillade de poängsystemet som pedagogerna infört.

– De som jobbade och städade i boden kunde samla poäng och byta upp sig till brons-, silver- eller guldkort som gav dem olika fördelar, till exempel att gå före i kön eller låna mer än en sak i taget, förklarar Malin.

– De tyckte att det skapade en orättvisekänsla, säger Mathilda.

Förändringarna gjorde susen

I somras skrotades lånekorten och ersattes med klädnypor med namn på. Varje årskurs har sin färg. Klädnyporna hänger på en lina på dörren. När dörren öppnas hamnar de på utsidan, vilket betyder att var och en kan leta reda på sin klädnypa medan de står i kö.

– Det funkar mycket bättre! Och som belöning till alla dem som jobbat – oavsett hur mycket eller lite – får de göra något extra roligt tillsammans. Till exempel vara en eftermiddag i gympasalen, säger Mathilda.

Det ringer ut till förmiddagsrast. Levi och Lukas ställer sig i boden, men det blir ingen rusch eftersom många är på utflykt idag.  Om det inte finns något att göra får de leka med vad de vill i boden. Det blir en fotboll. Killarna kör lite passningar på asfalten samtidigt som de håller uppsikt över boden.

Det finns gott om frivillig arbetskraft vilket betyder att eleverna jobbar max en rast i veckan.  Malin gör schemat, något som hon äntligen har fått extra tid för.

– Förut fick vi göra allt på våra egna raster, men nu har jag fått 1 timme i veckan till att organisera utlåningsbod och rastlekar som vi har två gånger i veckan också. Jag gör scheman och ser till att klassläraren också får informationen. Det är jätteviktigt att vi har tid att ordna med detta, säger Malin.

Malin och Mathilda är mycket nöjda med utlåningsboden som medfört vinster för både barn och fritidspedagoger.

– Barnen lär sig att ta ansvar och vi behöver inte längre städa skolgården varje eftermiddag, säger Mathilda.

Text och foto: Mi Edvinsson