Höstfest för trygghet och gemenskap 

Höstfest är en av de aktiviteter som varje år anordnas för att stärka gemenskapen mellan förskolan Miklagårds avdelningar. Besök av en populär gympaledare blev festens absoluta höjdpunkt. 

Förskolan Miklagård i Brunflo består av fyra åldersblandade avdelningar. För att främja gemenskap och samarbete mellan avdelningarna har de flera återkommande traditioner med aktiviteter som alla deltar i tillsammans – julgransplundring, förskolans dag, sommarfest, påskfirande och, som idag, höstfest.  De har också en eller två ”kompisfester” per termin där aktiviteterna utgår från förskolans ledord: Trygghet, glädje, omtanke/hänsyn och positiv bekräftelse.  

– Vi vill att hela Miklagård ska känna att vi alla hör ihop. Det skapar trygghet för barnen när vi gör saker tillsammans. Och så gör vi det för att ha roligt också. Man ska inte underskatta fest, säger pedagogen Marie Ekman. 

Barn från alla avdelningar leker naturligtvis samtidigt ute på gården varje dag, men oftast med kamraterna som de känner från sin egen grupp. Vattentäta skott mellan avdelningarna är ingenting som pedagogerna vill ha.   

– Efter att ha gjort saker tillsammans ser vi att de lättare att de tar kontakt med barn i annan grupp, säger pedagogen Anette Rud. 

De återkommande traditionerna, som avdelningarna turas om att planera och arrangera, vilar på läroplanens budskap om att förskolan ska vara  rolig, trygg och lärorik. De stärker också känslan av gemenskap mellan pedagogerna.  

– Då jobbar vi för något gemensamt, inte bara för vår egen avdelning. Det öppnar upp för samarbete. Vi har till exempel utvecklat gympa och 5-årsgrupp tillsammans. Det är också något som bygger trygghet, säger Marie. 

Text och bild: Mi Edvinsson