Välplanerad fritidshemsmässa lockade många

Fritidshemsmässan lockade besökare från hela länet. Årets affischnamn var Ann S. Pihlgren som föreläste om systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem. De fyra arrangerade skolorna visade upp inspirerande exempel från sin egen verksamhet.

För tredje året i rad arrangerades en fritidshemsmässa i Östersund. Fagervallsskolan, Körfältsskolan, Norra skolan och Odenslundsskolan stod för arrangemanget som nu närmar sig logistisk fulländning. I upplägget ingick en föreläsning av forskaren Ann S. Pihlgren som är ett stort namn inom fritidshemsverksamheten. Temat för föreläsningen var systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem.  I programmet ingick även fyra lokala inspirationsföreläsningar.

Många medarbetare i likadana tröjor uppradade på scenen.Noggrant uttänkta gruppindelningar och tidsscheman gjorde det möjligt för deltagarna att utan stress och trängsel tillgodogöra sig både programpunkter och fika. Värdarnas Piggelingröna tröjor lyste som glada utropstecken i lokalerna och underlättade för besökarna. Liksom förra året gick en inbjudan ut till länets övriga kommuner. Fler än någonsin kom, vilket visar att mässan börjar bli ett känt begrepp.

– Det är otroligt häftigt att vi är så många här som får ägna sig åt professionen en hel dag, ta in nya intryck och se vad vi tillsammans åstadkommer, sa Janne Carlsson, rektor för Fagervallsskolan, när han hälsade välkommen.

Men ser in i ett rum från en mörklagd korridor. Två personer syns där inne.
I väntan på strömmen.

I halvtid, under lunchen i Sporthallen, uppstod viss dramatik när det utan förvarning blev strömavbrott i hela Östersund. Toalettbesökare fick famla sig ut i kolmörker och arrangörerna fick troligtvis något förhöjd puls inför scenariot att ljud, ljus och teknik inte skulle fungera när det var dags för eftermiddagens föreläsningar. Tre av fem salar gick inte ens att ta sig in i då det elektroniska låset slagit till. “Logistikminister” Mikael Petersson, fritidspedagog på Fagervallsskolan, lyckades hitta en vaktmästare som låste upp manuellt. Föreläsarna gjorde sig redo för att improvisera i någon sorts plan B, men några minuter innan det var dags att börja kom strömmen tillbaka.

Osynlig rad

Arrangörer som inspiratörer

Norra skolan

Norra skolan berättade om sitt arbete med att förändra skolgården med organiserade lekar, inbjudande lekmiljöer och utlåningssystem för leksaker. De delade med sig av erfarenheter kring vad som fungerat bra och vad som varit svårt, något som kan vara värdefullt för fritidshem som eventuellt står i begrepp att göra något liknande. De som redan är igång fick nya förslag på lösningar att ta med sig hem. Kanske är det fler som känner behov av en speciell signal när det är dags att börja lämna in leksakerna? Ibland tar det lång tid innan alla är på plats i klassrummet efter rasten.

Interiörbild från låneboden.

Gör en osylnig rad

Fagervallsskolan

Anna-Carin Öman från Fagervallsskolan berättade om sitt årslånga projekt kring digital teknik som hon genomfört med hjälp av skolans “Fritidslådor”, ett undervisningsmaterial kring programmering och digitalisering som kollegan Monica Niemi har skapat.  Med utgångspunkt i elevgruppens stora intressen – musik, dans och legobygge – har barnen i årskurs 3  fått skapa musikvideor och animerad film. Anna-Carin bygger sitt arbete på fyra frågor: “Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det?” Svaret på frågan “Vart ska vi?” återfinns i läroplanen.

– Digital och teknisk förmåga, estetiska uttryck, skapande, fysisk aktivitet… Det fanns mycket man kunde väva in i arbetet med musikvideo och stop motion-film. Materialet i lådorna är pedagogiskt och enkelt att använda. Det kan finnas möjlighet för andra skolor att få tillgång till materialet. Tala med din rektor om det, uppmanar Anna-Carin.

Anna-Carin sitter på ett bord vid greenscreen. Framför står ipaden på stativ.
Anna-Carin Öman

Osynlig rad

Odenslundsskolan

Fritidspedagogerna på Odenslundsskolan berättade om en kurs i värdegrundsfrågor som de själva skapat utifrån vad de sett bland eleverna på raster och på fritids, till exempel svårigheter att samarbeta och lyssna, hårda ord i sociala medier och bristande ansvarstagande för sin närmiljö. Kursens teman är Vara vänner, Netikett, Natur och miljö samt Normer och roller. Den omfattar 13 gånger och innehåller många övningar. Kursen “Jag är framtiden” har genomförts på frivillig basis med elever i årskurs 2. Även vårdnadshavare har involverats och en del har även använt materialet hemma. Den som vill ha materialet och anpassa det för sin egen arbetsplats kan mejla till Sara Karlsson eller Josefine Jonsson på Odenslundsskolan.

Två åhörare mitt emot varandra vid ett bord. Läser från lappar som de skrivit frågor på.
Speeddating, en övning från kursen. Deltagarna övar sig i att lyssna genom att ställa frågor till varandra.
osynlig rad
Körfältsskolan

Körfältsskolan visade upp sin unika samverkan över gränserna. Skolan är en mångkulturell grundskola och grundsärskola med profilen ”Natur och rörelse”.  En gång i månaden är det Storfritids, det vill säga verksamhet för Fyra barnhänder av olika hudfärg och fason som möts.årskurs F-5 från båda skolformerna tillsammans. Aktiviteterna utformas för alla ska kunna delta, var och en utifrån sin egen förmåga. Ett viktigt mål med Storfritids är att eleverna ska få större förståelse för varandra och allas lika värde.  Aktiviteterna som visades upp just idag var promenadvänliga aktiviteter med lärplattor och skojiga appar.

– Storfritids innebär naturliga möten, något som är positivt för alla. Nya elever i F-klassen kan i början ställa frågor om varför vissa elever i grundsärskolan har hjälpmedel för att kunna gå och liknande, men sedan vet de. Det blir något helt naturligt, säger Gunilla Salomonsson.

Fyra kvinnliga fritidspedagoger från Körfältsskolan på rad i likadana tröjor.
Gunilla, Elin, Carina och Linn från Körfältsskolan.

Text och foto: Mi Edvinsson