Förnyelsepriset till Östbergsskolans studiegård! 

På Östbergsskolan har lärarna i åk 7-9 arbetat hårt för att organisera hjälp till elever i behov av särskilt stöd. Elevernas resultat visar att de har lyckats. Nu belönas de med Östersunds kommuns Förnyelsepris och 50 000 kronor.  

”Genom engagerade medarbetare har man med ett nytt och innovativt arbetssätt med stor framgång nått ut till den utsatta målgruppen. Med fantastiska resultat har måluppfyllelsen ökat och skapat otroliga värden för både individen och samhället – både nu och i framtiden.” 

Så löd motivationen för att utse Östbergsskolans senaredel till vinnare av Östersunds kommuns Förnyelsepris 2019. Det innovativa arbetssättet som lett till fantastiska resultat är skolans studiegård för elever i behov av särskilt stöd. Specialpedagogerna Jessica Björnwall och Ulf Jägemar fick som representanter för studiegårdens arbetslag ta emot priset på 50 000 kronor.  

Personalgruppen. Jessica främst med tårta som som det står Förnyelsepriset på. – Det känns fantastiskt! Vi har firat med tårta tillsammans med all personal. Priset går till vårt arbetslag, men det är ju tillsammansarbetet med ämneslärarna som lett till vårt resultat, säger Jessica. 

  – Ja, det är otroligt roligt! Vi hade hoppats på det här. Vårt resultat är bra och konkret,  det syns tydligt i elevernas meritpoäng och i andelen behöriga till gymnasiet. Vi känner oss stolta över att jobba i det här, säger Ulf. 

Det nya arbetssättet har medfört att gymnasiebehörigheten bland Östbergsskolans niondeklassare har ökat från 85% till nästan 96%. Men studiegården skapades inte över en natt. Bakom dagens verksamhet och rutiner ligger fem års utvecklingsarbete, men nu vet de vad som fungerar. Konceptet, som bygger på frivillighet, inkludering och flexibilitet har väckt stort intresse på andra skolor.  Många har kommit på studiebesök och blivit inspirerade.  

 – Det är smittsamt! I höst startar alla senaredelsskolor i Östersunds kommun studiegård, säger Ulf. 

Intresserade besökare knackar fortfarande på dörren för att se och förstå vad som krävs för att lyckas så som Jesscia, Ulf och deras kollegor har gjort. Tre skolor från grannkommuner står näst i tur. 

Symbolisk check med beloppet 50 000 kronor.Vad prispengarna ska användas till finns det än så länge bara lösa tankar kring. En idé är att göra en studieresa till en NPF-säkrad skolaen skola där miljön är anpassad för att även passa elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

 – Här skulle vi kunna få mer inspiration kring fysiska och psykiska lärmiljöer, säger Jessica. 

 Text och foto: Mi Edvinsson

Klicka på länken eller bilden nedan för att läsa tidigare reportage om hur studiegård på Östbergsskolan fungerar. 

”Med flexibilitet räcker resurserna till fler”

Elev sitter i avskärmat studiebås med Björg bredvid sig.