Ta vara på kulturtillfällena! 

Utvecklande samtal, fördjupade tankar och demokratiska lärprocesserKulturmöten kan ge så mycket mer än bara ett tillfälligt avbrott i vardagen. Om vi vill. 

För en tid sedan deltog jag på en utbildnings– och inspirationsdag om scenkonst via Riksteatern Jämtland Härjedalen. Dagen bestod till hälften av föreläsningen ”En väv av tecken”, hållen av dramaturgen Anna BergDär fick vi lära oss en enkel och bra analysmodell i hur vi pedagoger kan prata konstupplevelser med elever i alla åldrar. Att analysera olika konstuttryck kan ge en fördjupad upplevelse av de föreställningar som skolorna har möjlighet att ta del av. 

Under dagens andra hälft fick vi njuta av fyra smakprov på föreställningar från Nordcirkus samt Undantagets produktioner. Vi avslutade dagen med ett givande och tänkvärt samtal mellan oss i publiken (pedagoger, rektorer, kulturarbetare m.m.) och några av de aktiva konstnärer som erbjuder föreställningar för bland annat skolor. Moderator för detta spännande samtal var Joakim Rindå från Riksteatern.  

Demokratiska samtal om konst 
Lina Olsén

Att prata om konst kan vara svårt. Inte minst (kanske?) med barn och ungdomar. Men det behöver det inte vara. ”En väv av tecken” utgår från tre grundprinciper där alla kan vara med och uppleva, tycka, känna utifrån sina förutsättningar. Den första och största delen i analysmodellen handlar om att beskriva (stil, teknik, material, färg etc.). Den andra delen handlar om att tolka (varför och vilka känslor vill konstnären förmedla i verket och vad stärker vår tes kring detta?) Den sista delen handlar om att reflektera – vad tycker/känner JAG kring det jag upplevt? Här handlar det om att våga stå för sina åsikter och ta del av andras, utan att värdera det som rätt eller fel. Det handlar alltså mer om hur och varför vi tolkar, tillskillnad från vad vi tycker om konsten.  

För mig som pedagog var denna föreläsning en superbra utbildning i att leda demokratiska och berikande samtal om konst med barn där allas åsikter och upplevelser är lika viktigaI analyssamtalet med barnen kan vi bygga vidare på varandras tolkningar, istället för att trampa på dem eller värdera åsikter som bättre eller sämreAtt prata konst kan öka elevers självkännedom och ge dem en fördjupad förståelse om vår omvärld. Varför tycker och känner jag som jag gör? Hur resonerar andra? Vad kan jag lära mig av detta? Det, kära kollegor, är en viktig del i vårt demokratiska uppdrag. Anna Berg gjorde tydliga kopplingar under föreläsningen till Lgr 11 och hur konsten kan användas just för skolans måluppfyllelse. Konst ska vara demokratisk på så sätt att allas upplevelser och åsikter är viktiga. Det finns inget rätt eller fel. Konsten ligger i betraktarens öga. Dvs. där det finns ett skapat verk och en mottagare på andra sidan, är det konst. Oavsett hur betraktaren tolkar och tycker om verket. 

Ta vara på möjligheterna! 

Trots att det gått en tid sedan utbildningsdagen ligger den fortfarande kvar på näthinnan. Den har berikat mig både som person, pedagog och kulturombud. Förutom den enkla, men givande, analysmodellen så fick jag ta del av inspirerande och tankeväckande smakprov på kommande förställningar. Jag fick en fördjupad förståelse i kulturarbetarnas arbete ute på skolorna. De kommer dit med sitt engagemang och oerhörda kompetens inom olika områden och bör bemötas med den respekt de förtjänar, men långt ifrån inte alltid får. Ta del av pedagogträffarna som konstnärerna erbjuder via Skapande skola. Om möjligheten inte finns, så ta kontakt med dem innan för att skapa dig en förförståelse kring vad det är ni kommer att få ta del av under besöket. Prata om förväntningar – åt båda håll. Vad kan jag förvänta mig av föreställningen och vad förväntar ni er av mig som pedagog eller elever. 

Skapande skola är till exempel en fantastisk möjlighet för elever att ta del av olika konstuttryck. Gratis, dessutom! Ta vara på de tillfällen vi får, och gör det bästa av dessa kulturmöten, för elevernas skull och för din! Låt dem inte bara bli roliga ”happenings” som bryter av den annars så (relativt) inrutade vardagen. Behandla dessa tillfällen som en lyxvara! 

Lina Olsén Lindström, lärare och kulturombud på Marieby skola