På väg mot en giftfri förskola 

Med avstamp i kommunens mål för ett ekologiskt hållbart Östersund påbörjades 2015 ett omfattande arbete för att fasa ut alla giftiga kemikalier och andra farliga ämnen från alla förskolor. Vad har hänt sedan dess? 

En giftfri förskola till 2020Så löd målet som sattes upp 2015Arbetet inleddes med en inventering av farliga kemikalier på alla förskolor och öppna förskolorLeksaker och andra föremål skickades på analys, förskolans rektorer och miljöombud fick utbildning och ett stödmaterial för förskolorna (guide, checklista samt informationsbroschyr till vårdnadshavare) togs fram. Handlings- och åtgärdsplaner upprättades och sedan påbörjades utrensning av äldre plastleksaker och andra riskfyllda produkter.  

De nya kontroller som gjordes visade att förskolornas storstädning hade haft effekt. Förekomsten av giftiga leksaker och föremål var avsevärt mindre, men att byta ut alla äldre vilomadrasser och lekmattor, för att inte tala om plastgolv med för höga nivåer av giftiga ämnen, var en dyr historia som förskolorna inte mäktade med på egen hand.  

Investeringsmedel söktes och i slutet av 2018 kom positiva besked. Barn- och utbildningsförvaltningen beviljades en miljon för utbyte av lekmaterial och inventarier. Även Tekniska förvaltningen fick en miljon, för byten av golvmattor men mer fanns att göra  

– I samband med att Arbetsmiljöverket besökte några skolor avseende kemikalier, fick vi upp ögonen för att vi även måste riskbedöma färg, lim och liknande som barnen användersäger Sylvia Eckerdal som haft ansvaret för arbetet på förvaltningsnivå 

Från 2018 har förekomsten och hanteringen av vardagskemikalier sågs över och produkterna registrerades i kommunens digitala kemikalieprogram.  För denna uppgift anställdes Tove Österud 

– Förskolorna lägger in produkter som de har i kemikalieprogrammet Chemgroup, då ser jag att de finns. Jag tar reda på hur produkterna används ute på förskolorna och kan med hjälp av dataprogrammet och säkerhetsdatablad för produkterna göra analyser och riskbedömningar. Målet är att ha så liten risk som möjligt, säger Tove. 

Sylvia Eckerdal och Tove Österud.

I de fall som förskolorna har produkter som inte är helt giftfria gäller det att hittalternativ.  Nya ramavtal som ska upphandlas enligt nya kravspecifikationer är ett sätt att underlätta för förskolorna att köpa rätt saker.  

Under fjolåret investerades den ”giftfria miljonen” som Barn- och utbildning hade fått.  Tekniska förvaltningens arbete med att byta golv fördelas under en treårsperiod. Interna miljörevisioner under 2019 visade att kommunens förskolor har rensat och bytt ut 80% av inventarierna och leksakerna med farligt innehåll. Det är bra, men inte tillräckligt.  

– Kvar att rensa ut är bland annat en del soffor och stora golvmattor. Det är dyrt, och kanske måste mer pengar sökas.  Målet på 100 procent giftfria förskolor kvarstår och ska uppnås.  Det är även viktigt att utemiljön är giftfri. Här ser vi att det finns lastpallar, bildäck och liknande. Vi kommer att starta upp en referensgrupp som tittar på vad vi kan ersätta farliga material med, säger Sylvia.   

Text och foto: Mi Edvinsson