Positiva effekter av obligatorisk pulsträning  

Det började som ett försök på frivillig basis. Idag är pulsträningen obligatorisk för både årskurs 6 och 7 på Storsjöskolan. Elevernas utvärdering efter första året är mycket glädjande läsning! 

Det är tidig tisdagsmorgon på StorsjöskolanEleverna i 6B och 6C har satt på sig sina pulsband och värmer upp i gympasalen enligt idrottsläraren Lars Carlssons instruktioner. Parallellklassen 6A gör förmodligen det samma tillsammans med idrottsläraren Petter Kindman inne i ÖP-hallen. 

– Det blir för trångt att ha alla tre klasserna i gympasalen om alla är här, så vi måste dela upp dem. I ÖP-hallen finns inga pulsband, men det finns möjlighet att använda pulsklocka om man vill, säger Lars.  

Baksidan av en elev som sitter på en pilatesboll och studsar.Lars har länge brunnit för att införa obligatorisk pulsträning utöver idrottslektionerna. Ungdomar behöver röra på sig mer  javisst – men ett lika starkt skäl är alla de forskningsstudier som visar vilken positiv effekt det har på hjärnan och lärandet.  Vårterminen 2017 fick Lars rektorns tillåtelse att testa frivillig pulsträning varje måndagsmorgon. Det var ganska många högstadieelever som kom, och de vittnade om mer ork och ökad koncentration på lektionerna efteråt. Hösten 2018 uppfylldes Lars drömSkolans ledning sa ja till obligatorisk pulsträning två gånger i veckan för de tre klasser som då började årskurs 6 på StorsjöskolanUtvärderingen av det första läsåret visade på så positiva resultat att det inte fanns annat att göra än att driva det vidare.  

– Jag blev så genuint glad när jag läste utvärderingarna!  Nästan 80 procent av våra sexor tycker att pulsträningen har förbättrat deras kondition och nästan 70 procent upplever att de kan koncentrera sig bättre! Förstå vad det här betyder för våra elevers hälsa framgent och för folkhälsan i stort, säger skolsköterskan Mia Göransdotter Hammar.  

Läsåret 2019-2020 är det totalt tre klasser i årskurs 7 och tre klasser i årskurs 6 som har pulsträning två gånger i veckan utöver de vanliga idrottslektionerna. Passen är ungefär 50 minuter långa. Den tidigare rektorns farhågor om lokalbrist och personaltimmar har löst sig. Eleverna får plats i omklädningsrummen. Möjligheten att använda en del av ÖP-hallen är guld och inga extra personaltimmar har behövts. Totalt är de fyra stycken som turas om att leda – två idrottslärare samt en fritidspedagog och en elevassistent som båda kan leda pulspass inom ramen för sin ordinarie arbetstid. Bemanningen är en vuxen per klass  

Filip och Lars kollar närvarolistan som ligger framför dem på en plint i gympasalen.
Filip Göransson och Lars Carlsson.

Fritidspedagogen Filip Göransson sätter de sista kryssen på närvarolistan medan Lars delar upp gympasalen i tre delar. En för fotboll, en för ”killer ball” samt en del i mitten där eleverna får göra nästan vad de vill, bara pulsen går upp till grön zon. Friheten att välja är stor.  

Elev i gympasal som hoppar på satsbräda, ryggen emot fotografen.Johanna, Maja och Freja tycker att pulsträningen är jättebra. De känner att de får energi och att orken räcker längre under skoldagen.  

– Man blir pigg! Det tror man kanske inte till en början, för man känner sig ju lite trött precis efteråt, men sen under dagen märker man det, säger Freja.  

Vad händer då till hösten när ytterligare nya klasser kommer till Storsjöskolan? Ryms de i konceptet 

– Ja, de kommer också att få pulsträning. Vi funderar också på att ta med årskurs 9 (nuvarande åk 8) till hösten, säger rektor Mikael From.  

Heja Storsjöskolan! 

Text och foto: Mi Edvinsson