Nätverk Specialpedagoger utvärderas

Nätverk Specialpedagoger tog fart på allvar läsåret 2014-2015. Den sittande arbetsgruppen har under läsåret arrangerat fyra träffar som generellt får gott betyg.

Den första träffen med Nätverk Specialpedagoger ägde rum hösten 2014. Syftet med nätverket och aktiviteterna är att ge Östersunds kommuns specialpedagoger gemensam fortbildning och möjlighet till kollegialt lärande samt att sprida aktuell forskning. Årets övergripande tema har varit inkludering. En arbetsgrupp bestående av fyra specialpedagoger från skola, förskola, grundsärskola och elevhälsa har ansvarat för träffarnas innehåll. Mikael Åsberg i Utvecklingsgruppen har varit samordnare.

Enligt planen är det nu dags för sittande arbetsgrupp att ge plats för en ny. Sittande arbetsgrupp tycker att arbetet har fungerat bra och att de haft stor behållning att diskutera med varandra när de träffats, inte minst för att de kommer från olika verksamheter.

– Det har varit utvecklande, och vi har ansträngt oss för att hitta ett innehåll som är bra för våra kollegor. Jag önskar att våra kollegor också skulle få mer tid att diskutera med varandra, men dit har vi inte riktigt nått. Det har blivit mer av föreläsningar, säger Catrine Espell Magnusson.

I en utvärdering har specialpedagogerna fått dela med sig av synpunkter på årets nätverksträffar. Av denna framgår att inkludering fortfarande är ett område som är intressant att arbeta vidare med. Områden som specialpedagogerna ser som utvecklingsområden är bland annat diagnoser i läs, skriv och matematik, matematik och dyskalkyli och samarbete och organisationsfrågor.

Foto: Mi Edvinsson– Vi verkar ha angripit ämnet inkludering på rätt sätt och haft en bra kombination av välkända föreläsare och lokala personer. Specialpedagogerna efterlyser mer gruppdiskussioner, gärna stadieindelade, men generellt är man väldigt nöjd med våra träffar. Någon uttrycker att det är “underbart att denna fortbildning/utveckling har kommit igång.” Det är glädjande, säger Mikael Åsberg.

 

Text och foto: Mi Edvinsson

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.