NT-utveckling i förskola och skola

Att svenska elever får goda kunskaper i naturvetenskap och teknik är viktigt för framtiden. NT-utvecklare i kommunerna är bara en del i den nationella satsning som just nu görs för att utveckla NT-undervisningen. 

Svenska elevers resultat inom naturvetenskap och teknik sjunker. I såväl PISA som TIMSS har våra elever dalat från topplaceringar till medelnivå eller till och med under medel. Skolinspektionens granskningar visar att undervisningen inom NT ofta styrs av läroböcker, att den är tråkig och enformig och att lärarna inte tar tillvara elevernas intresse och nyfikenhet för naturvetenskap. För intresserade och nyfikna är de. Även Teknikdelegationen har visat att barn och ungdomar har ett grundläggande intresse för naturvetenskapliga och tekniska frågeställningar men att lärarna inte förmår ta tillvara elevernas intresse.

Varför det är viktigt för barn med naturvetenskap och teknik:

För att utveckla barnens kunskap, nyfikenhet och intresse inom naturvetenskap och teknik har du som lärare och förskollärare en viktig roll. Men hur gör du? Det är lätt att köra fast, ta till gamla invanda metoder och kanske rent av att låta sig styras av en lärobok så som skolinspektionen sett i sin granskning.

Många av dagens skolforskare betonar vikten av kollegialt lärande och lärande som en kontinuerlig process som framgångsfaktorer för att utveckla undervisningen. Bland annat skriver Helen Timperley i ”Det professionella lärandets inneboende kraft, 2013” att för att fortbildning ska påverka eleverna resultat måste fortbildningen pågå en längre tid där lärare är engagerade och får möjlighet att diskutera med varandra.

Skolverket har tagit fasta på detta och genomför just nu, på uppdrag av Utbildningsdepartementet, en stor satsning på att utveckla NT-undervisningen. Fram till 2016 utbildar Skolverket NT-utvecklare som ska ge förskolor och skolor stöd i att utveckla undervisningen i naturvetenskap och teknik. NT-utvecklarna ska leda nätverk av lärare och genom handledning utmana och stötta utvecklingen av undervisningen där barn och elever står i fokus. Från Östersunds kommun deltar för förskolan Mikael Åsberg och för grundskolan jag, Mattias Olsson, i skolverkets utbildning för att bli NT-utvecklare.

Uppdraget ska genomföras med elevernas måluppfyllelse i fokus. Syftet är också att öka elevernas intresse för vidare studier inom dessa ämnesområden [naturvetenskap och teknik].

Citat ur regeringsuppdraget U2012/4111/GV, U2011/7370/S

Film om vad en NT-utvecklare kan bidra med för dig som lärare:

Som en del av NT-satsningen utformar skolverket också ett undervisningsstöd för dig som arbetar med naturvetenskap och teknik i förskolan eller grundskolan. Undervisningsstödet utgår ifrån aktuella styrdokument och fungerar som hjälp och inspiration för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Stödmaterialet hittar du här.

Om du vill veta mera om NT-satsningen och vad den kan ge dig och ditt arbetslag är du välkommen att kontakta Mattias Olsson (grundskola) eller Mikael Åsberg (förskola).

 

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.