Skapande skola – varför då?

Barn och unga har rätt till kultur. Den nationella satsningen Skapande skola fortsätter i Östersunds kommun och bidrar till att alla elever får möta kultur på olika sätt.

Elever målar 6

Barn och ungas rätt till kultur är en prioriterad fråga i den nationella kulturpolitiken. Rätten till kultur regleras i flera styrdokument, bland annat i läroplanerna för förskola och grundskola samt i FN:s konvention om barnets rättigheter. Rätten att ta del av konst och kultur och att uttrycka sig i konstnärlig form gäller varje barn oavsett kön, språk, religion, nationellt eller etiskt ursprung, ekonomisk situation, funktionshinder eller bostadsort.

 

Målet för Skapande skola-satsningen är att genom en ökad samverkan med kulturlivet långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete. Satsningen är ett komplement till skolans egna insatser för att uppfylla det kulturuppdrag som läroplanen och andra styrdokument föreskriver.

Skapande skola i Östersunds kommun

Östersunds kommun har sedan start ansökt och beviljats medel från Kulturrådet för Skapande skola-aktiviteter. Från och med 2013/2014 får alla elever, från förskoleklass till årskurs 9, på olika sätta möta kultur varje läsår. Aktiviteterna säkerställer kvalitet, likvärdighet, tillgänglighet och en jämn fördelning av kulturupplevelser för eleverna.

Centralt organiserade aktiviteter, schema läsåret 2014/2015

Egen skapande verksamhet, beviljade projekt 2014/2015

Kulturrådets riktlinjer, integration, mångfald, jämlikhet, jämställdhet, demokrati med särskild inriktning mot alla människors lika värde samt kulturarv och hållbar utveckling, gäller för samtliga aktiviteter.

Kulturrådet, Skapande skola.

 

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.