Framåt i fritidshemmets kvalitetsarbete

”Strukturen för arbetet på fritidshemmet har aldrig varit så tydlig som nu.” Det är fritidspedagogerna på Östbergsskolan och Arnljotskolan överens om i analysen av kvalitetsarbetet som de utfört under läsåret 2013/2014.

Det övergripande målet för Östbergsskolan/Arnljotskolan är att vara en modern och attraktiv skola där alla elever lyckas i sitt lärande. I denna strävan samverkar fritidshemmet med skolan genom att stödja och utveckla vissa förmågor hos eleverna. Enligt fritidshemmets verksamhetsidé arbetar man med sex olika förmågor/egenskaper hos barnet: Samarbetsförmåga, nyfikenhet, generositet, att vara sig själv, att göra sitt bästa och att vara vänlig. Varför man valt just dessa förmågor har sin grund i fritidshemmets nationella mål i läroplanen.

Målmedvetet arbete

Under det gångna läsåret har fritidspedagogerna vid Östbergsskolan/Arnljotskolan deltagit i projektet Kvalitet i fritidshem och utarbetat ett gemensamt pedagogiskt perspektiv på hur de kan omsätta läroplanens mål för fritidshem i planering och genomförande av verksamhet. De har under året arbetat fram det som Skolverket uttrycker: ”För att fullgöra fritidshemmets pedagogiska uppdrag krävs att det finns en pedagogisk ide i arbetet och en strukturerad planering som grund för vilka aktiviteter som genomförs…… till detta är kunskap om vilka mål som gäller för utbildningen viktig”. (Fritidshemmet – en gemensam samtalsguide om uppdrag, kvalitet och utveckling, s. 17).

Arbetslagen har diskuterat sig fram till en gemensam tolkning av de nationella målen som sedan uttryckts i målkriterier.  Utifrån dessa mål har de bedrivit pedagogisk verksamhet för att träna och utveckla de prioriterade förmågorna hos barnet. Genom att arrangera pedagogiska miljöer vad gäller verksamhetsinnehåll, material och förhållningssätt har pedagogerna medvetet kunnat utmana och stödja utveckling av visst mål och förmåga.

Röster från deltagarna

Insikterna och lärdomarna hos fritidspedagogerna har varit många. Här följer några slutsatser och insikter som de själva angett:

”För första gången i vårt kvalitetsarbete har vi utgått från de egenskaper som vi vill att eleverna ska tillägna sig.”

”Strukturen för arbetet på fritidshemmet har aldrig varit så tydlig som nu. Detta har bland annat inneburit att aktiviteterna som planerats har till mycket stor del genomförts. Det underlättar vårt kvalitetsarbete.”

”Vi ser att våra värdegrundande förmågor tydligt utgår från vår läroplan.”

”Målkriterierna är viktiga för att få en gemensam tolkningsram.”

”Vi måste vara överens om de dokument vi ska använda i vårt systematiska kvalitetsarbete.”

”Utvecklingsarbetet ” Kvalitet i fritidshem” ska vara en långsiktig process.”

Arbetet resulterar i åtgärder

Fritidspedagogerna vid Östbergsskolan/Arnljotskolan har enats om en rad åtgärder för utveckling som ska vidtas det närmaste året. Här är deras lista:

  • Vi ska arbeta med de värdegrundande förmågorna Samarbete, Nyfiken, Vänlig och Att vara sig själv.
  • Vi ska fortsätta vårt arbete ” Kvalitet i fritidshem”.
  • Vi vill utveckla användandet av Ipad och implementera det hos eleverna.
  • Vid våra fritidspedagogträffar ska vi diskutera de lärdomar vi fått i årets kvalitetsarbete för att vara säkra på att de implementeras i vår verksamhet.

 

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.