Lägesrapport prioriterat utvecklingsområde – SKA

Efter  att förvaltningsledningen har beslutat om tre prioriterade utvecklingsområden som vi ska arbeta med de kommande åren har nu processen övergått till hårt arbete. Hela förvaltningen är inbegripen på olika sätt där varje verksamhet har sina strävansmål att jobba emot.

De utvecklingsområden som förvaltningsledningen valt att prioritera är digitalisering, flerspråkighet och systematiskt kvalitetsarbete.

För varje område finns en vision som är kopplad till långsiktiga strävansmål.
Utifrån dessa kommer varje verksamhet/enhet att se över och formulera egna mål kopplat till varje område, som en del av sitt eget systematiska kvalitetsarbete.

Förvaltningsledning, stab och stödfunktioner har tillsammans med rektorer och förskolechefer även identifierat ett stort antal förslag på åtgärder som behöver ske på en övergripande nivå för att nå visionerna inom dessa områden. För att gå vidare med det övergripande arbetet i de olika områdena har tre arbetsgrupper tillsatts.

I varje grupp finns representanter från förvaltningsledning, utvecklingsgrupp, stabsfunktioner, elevhälsa, förskolechef, rektor samt förvaltningens samverkansgrupp. Andra yrkesgrupper bjuds in vid behov.

Uppdraget för arbetsgrupperna är i första skedet att sortera och prioritera bland de åtgärder som har identifierats och att ta fram ett förslag till plan för hur det långsiktiga arbetet bör fortlöpa under tidperioden 2015-2017, med extra fokus på likvärdighet och delaktighet. Förslaget ska presenteras för förvaltningsledningen i slutet av september 2015.

Prio-område SKA

Kreativt arbete, Foto: Mattias Olsson
Kreativt arbete, Foto: Mattias Olsson

En eftermiddag i juni träffades arbetsgruppen för systematiskt kvalitetsarbete för första gången. Till mötet hade deltagarna fått tagit del av det stora antal förslag på åtgärder som redan tagits fram. Under mötet kunde vi därför gå direkt på det hårda arbetet med att sortera och prioritera bland förslagen.

Inget lämnades åt slumpen och allt vändes och vreds på tills inget mer gick att twista till. Den process som användes vid mötet är inspirerad av ”design thinking”. Vill du veta mera om detta rekommenderar jag dig att i första hand läsa Mathias Larssons blogginlägg om detta.

Den samlade kompetensen i arbetsgruppen är imponerande. Att samla förvaltningsledning, rektorer, ekonomer, förskolechefer, elevhälsa, utvecklingsgrupp och andra stabsfunktioner för att tänka tillsammans skapar helt andra förutsättningar för att verkligen djuploda tankar än om vi alla skulle suttit och tänkt i våra respektive grupper.

Bland några av de förslag på åtgärder som gruppen valde att prioritera syns bland annat behovet av ett årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet och behovet av att hitta en gemensam definition av SKA. Även behovet av kompetensutveckling för att arbeta med långsiktiga förändringsprocesser lyftes fram.

Det som nu händer är att se över de åtgärder som kom fram under mötet och väga in de förslag på åtgärder som lämnats tidigare för att inget ska missas. I slutet av augusti kommer arbetsgruppen att träffas igen för att prioritera bland åtgärderna och till slut komma fram till en handlingsplan där varje aktivitet kommer i rätt följd.

Vill du följa arbetet i respektive grupp kan du som kommunanställd titta på Insidan under prioriterade gemensamma utvecklingsområden.

Nedan kan du se presentationen med arbetsgången för dagens arbete.

// Mattias Olsson, sammankallande för prio-grupp SKA

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.