De tog sista chansen

Sex skolor tog chansen att hoppa på Matematiklyftets sista sponsrade tåg. De nya deltagarna samlades till en gemensam kick-off där handledarna gratulerade lärarna till de möjligheter som fortbildningen innebär.

Efter en lunch i efterlängtad sommarsol samlades 60-talet lärare från Norra skolan, Mimergården, Sörgårdsskolan, Vallaskolans båda enheter samt grundsärskolan på Lugnviksskolan och Körfältsskolan för en kort introduktion till Matematiklyftet 2015-2016. För fjärde och sista läsåret delas statsbidrag ut till de skolor som genomför fortbildningen. Med årets deltagande skolor inräknade har cirka två tredjedelar av Östersunds grundskolor nappat på erbjudandet sedan starten.

Cecilia ”Cia” Hjelm, Mia Julin och Maja Lundqvist är handledare även detta läsår, men får i år förstärkning av Christer Öhlund från Torvallaskolan för att hinna med alla grupper.

Ingenting slår en skicklig lärare

Det är nu fem år sedan Skolverket fick i uppdrag att skapa en fortbildning som kunde leda matematikundervisningen bort från stora portioner individuellt arbete i läroboken, som kunde flytta dess fokus från  detaljerat kursinnehåll till utveckling av förmågor och höja elevresultaten i ämnet. Skolverkets svar blev Matematiklyftet som tog avstamp i tesen att ingenting slår en skicklig lärar vad gäller att åstadkomma goda elevresultat.

Fortbildningens upplägg grundar sig på kända framgångsfaktorer som kollegialt lärande och extern handledare. Avgörande är också skolledarens engagemang och förmåga att skapa bra förutsättningar för lärarna att genomföra sin fortbildning, något som också handledarna trycker på.

Skolledarens ansvar

– Det är rektorns roll att visa att prioritera detta, visa intresse och se till att det funkar för lärarna, säger Cia Hjelm.

Fungera måste det också göra efter det handledarledda året då lärarna ska fortsätta arbetet på egen hand och utan bidrag. Efter två terminer återstår ännu sex av utbildningens åtta moduler. Dessutom tar det alltid lång tid innan nya tankesätt sätter sig i ryggmärgen. Att förändra undervisningen är ett långsiktigt arbete som tar flera år. Ännu längre tid tar det innan det avspeglar sig i elevresultaten.

– Varje enskild skola måste ha en plan för hur man arbetar vidare, säger Cia Hjelm.

Foto: Mi Edvinsson

Mer didaktik än matematik

Även om Matematiklyftets huvudmål är att höja elevresultaten, är det varken elever eller ämneskunskaper som står i fokus för fortbildningen. Istället är det lärarens egen undervisning som ska granskas under lupp.

– Vi är inga matteexperter. Vi är samtalsledare och det är didaktik vi diskuterar, inte hur man löser svåra problemtal, säger Mia Julin.

Handledarna sticker inte under stol med att det omfångsrika kursinnehållet kommer att kräva en hel del eget ansvar och självdisciplin av deltagarna. För att de kollegiala gruppsamtalen ska kunna bli utvecklande måste samtliga lärare komma väl förberedda och pålästa till träffarna. Samtidigt utlovas en känsla av lyx: Det är få lärare förunnat att på betald arbetstid ägna sig åt kollegiala samtal där det är högt i tak.

– Man ska våga ställa korkade frågor och även tala om saker som gick dåligt. Det är vår uppgift som handledare att skapa ett sådant samtalsklimat, säger Mia Julin.

Lärarna taggade inför arbetet

Med magen fylld av mat och sommarlovstempot kvardröjande i kroppen gav lärarna inledningsvis ett lite yrvaket intryck där de satt bänkade i salen, men vid en närmare granskning visade det sig att de var riktigt taggade.

– Jag tror att det kommer att kräva mycket tid, men det känns jättekul och inspirerande! Jag hoppas på att bli mer medveten om min undervisning , få nya verktyg och utveckla mig själv, säger Catrin Larsson, lärare i åk 2 på Sörgårdsskolan.

Martin Eriksson på Mimergården håller med om att det känns spännande.

– Jag ser fram emot att jobba med mig och granska min egen undervisning. Jag hoppas på att bli en bättre pedagog, säger han.

Text och foto: Mi Edvinsson

Lärportalen för matematik finns allt material som ingår i Matematiklyftet samt annan intressant läsning för alla som vill fördjupa sig i ämnet. Portalen är öppen för alla, nås via länken och kommer att finnas tillgänglig länge framöver.

Läs tidigare artiklar om Matematiklyftet i Östersunds kommun:

Foto: Mi Edvinsson     Foto: Mi Edvinsson

 

 

 

 

 

 

 

 

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.