Systematiskt arbete lönar sig

Storsjöskolan har i flera år bedrivit ett mycket framgångsrikt kvalitetsarbete. Att lärare tigger om att få byta ut sina sönderlästa exemplar av läroplanen har absolut med saken att göra, liksom ett fik med gratis kaffe.

Storsjöskolans rektor Eva Grundberg tar emot med utsträckt hand. Tillsammans med specialpedagogen Nina Magnusson ska hon försöka skingra mystiken kring hur man bedriver ett framgångsrikt kvalitetsarbete. Bara efter en minuts samtal har två nyckelfaktorer lyfts upp i ljuset: Styrdokumenten och personalen. Hur viktigt är det då för kvalitetsarbetet att personalen kan styrdokumenten på sina fem fingrar? Från Nina Magnusson kommer svaret snabbt och tveklöst:

– Hur viktigt som helst!

Professionalitet och god stämning

Det systematiska kvalitetsarbetet går i cirkel. Nuläge, analys, genomförande och uppföljning. Runt, runt. Ibland i årslånga cykler, som med likabehandlingsplanen, ibland i 14-dagars intervaller som med uppföljningen av elevernas närvaro. Hela tiden är det styrdokumenten som pekar ut riktningen.

– Vi har mycket professionella pedagoger. De har alltid styrdokumentet för ögonen, de vet vad som står i dem, och de vill följa dem. Därför blir det heller aldrig motstånd när det ska göras någon förändring, säger Eva.

Nina tror att elevfiket, där personal och elever sitter tillsammans vid det stora bordet, spelar en viktig roll för andan på Storsjöskolan.

– I personalrum biFoto: Mi Edvinssonldas det lätt fasta grupperingar, men här blandas alla hur som helst. I elevfiket kan vi heller inte prata högt om elever, utan pratar om andra trevliga saker istället. I elevfiket får vi dessutom gratis kaffe. Det bidrar – banalt nog – till att vi känner oss mer uppskattade, säger Nina.

Organisation, tid och rutiner

Ansvaret för Storsjöskolans kvalitetsarbete fördelas mellan olika grupper. Studieledargruppen, EHT och Trygghetsgruppen är de tre stora, men även Föräldrarådet kan dra sitt strå till stacken.

– Jag kan till exempel involvera dem i analysen av elevenkäter, säger Eva.

Studieledargruppen är navet i kvalitetsarbetet och består av en person från varje arbetslag plus rektor. Gruppen träffas varje vecka och drar upp de stora riktlinjerna, till exempel hur långt man ska nå vad gäller kunskapskrav. De tar tittar också på analyser och förslag som kommer från de andra grupperna.                                                                                                                                                                                                 Elevhälsoteamet håller koll på sina bitar och har regelbundna träffar med varje arbetslag. Trygghetsgruppen, som är en relativt ny grupp, ansvarar bland annat för elevenkäterna och uppföljningen av dem.                                                                                                                                     En stor del av kvalitetsarbetet sker under tisdagseftermiddagens schemalagda arbetslagsträffar, EHT-tid och ämneskonferenser. En genomtänkt plan för möten, och tydliga rutiner som alla följer, bidrar till att arbetet flyter på.

Goda förutsättningar

Storsjöskolan har höjt sitt meritvärde varje år de senaste fem åren. Våren 2014 noterade de 253,5, vilket är högt över riksgenomsnittet. I ärlighetens namn ska sägas att Storsjöskolan i vissa avseenden haft bättre förutsättningar än en del andra skolor.

– Allting i undervisningen fungerar bra. Det handlar inte bara om ”att överleva”, så det blir tid och kraft över. Och vi har två heltidsanställda fritidspedagoger som är helt fantastiska och fångar upp alla som riskerar att hamna lite på sidan om, säger Nina.

Storsjöskolan har också haft en stabil personalgrupp, en faktor som spelar stor roll för kvalitetsarbetet. När personal med nyckelfunktioner byts, till exempel i Elevhälsoteamet, är det lätt att kvalitetsarbetet blir lidande.

Belöning på olika sätt
Eva Grundberg 1
Eva Grundberg. Foto: Mi Edvinsson

Ökad trygghet, bättre kunskapsresultat och avidentifierad rättning av 9:ornas nationella prov är några av de förändringar som kvalitetsarbetet bidragit till på Storsjöskolan. En extra klapp på axeln fick de också när de i våras lyckades ta sig till final i en stor internationell kvalitetstävling.

– Det kom ett mejl där det stod att European Organization for Quality hade nominerat de sex finalisterna. Och där stod vårt namn tillsammans med bland annat Volvo Cars! Vi tänkte först att det kanske inte var så många som skickat in bidrag, men det var faktiskt 260 stycken. Vi vann inte, men visst kändes det bra, säger Eva.

Text och foto: Mi Edvinsson

 

 

 

 

 

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.