Utvecklingsområde Flerspråkighet – hur är läget?

Behoven är stora inom området flerspråkighet, inte minst när det gäller kompetenshöjning. Förslag till insatser har lagts fram och en handlingsplan kring nyanlända elever har redan påbörjats.

Flerspråkighet är ett av Östersunds kommuns tre prioriterade utvecklingsområden. Under våren 2015 gjordes en kartläggning av vilka behov som finns inom området flerspråkighet i skola och förskola. Rektorernas och förskolechefernas lista är lång. En arbetsgrupp bestående av verksamhetschefer och representanter från elevhälsan, modersmålsenheten, Utvecklingsgruppen och förvaltningen har sorterat och prioriterat bland de uttryckta behoven för att kunna planera insatser för de närmaste två åren. Tre behovsområden har utkristalliserat sig:

  • Kompetenshöjning om flerspråkighet
  • Gemensam strategi för mottagning och inskolning av nyanlända
  • Utvecklat samarbete med modersmålsenheten

Foto: Mi Edvinsson

– Den största utmaningen är nog att se till att alla som behöver får fortbildning så snabbt som möjligt. Pedagogerna behöver beredskap för att ta emot och undervisa flerspråkiga barn, men kompetensutveckling är ett långsiktigt arbete, säger Lotta Ljunggren i Utvecklingsgruppen.

 

Satsning på genrepedagogik fortsätter

Behoven av fortbildning skiljer sig i dagsläget stort mellan olika enheter och olika lärare. Stor kompetens finns förstås hos SVA-lärarna.

Kompetensutvecklingsinsatser med inriktning på genrepedagogik (ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt)  startade redan i fjol med att Fagervallsskolan fick ett antal utbildningstillfällen med Britt Johansson. I år fortsätter de på egen hand med steg 2 som består av Britt Johanssons bok ”Låt språket bära” och tillhörande studiehandledning. Nästa steg blir att erbjuda studiebesök för att visa hur de arbetar med genrepedagogik. Nu är fler skolor på gång.

– I höst påbörjar Körfältsskolans tidigaredel och Östbergsskolans senaredel steg 1 i genrepedagogikutbildningen, berättar Utvecklingsgruppens Birgitta Melin.

Rutiner för mottagning av nyanlända

Påbörjad är också en gemensam handlingsplan med strategier och rutiner för mottagning av nyanlända och flerspråkiga barn, något som många ute i verksamheterna har uttryckt behov av.

– Det har inte funnits några enhetliga strategier för detta och jag tror att många känt sig osäkra i själva görandet. För att veta att man gör rätt saker och att man inte missar något är det bra om det finns en tydlig plan. Mottagningen blir också mer likvärdig mellan olika skolor, säger Lotta Ljunggren.

Vad ryms i budgeten?

Arbetsgruppen har kommit med en rad förslag till insatser inom de olika behovsområdena. Det handlar bland annat om högre andel studiehandledare, tolksamtal vid inskolning, utökat språkstöd i förskoleklass och sist men inte minst fler kompetensutvecklingsinsatser. Förslagen presenteras nu för förvaltningsledningen som kommer att göra kostnadsbedömningar och se vad som ryms i budgeten för 2016.

– Sedan får vi se om vi behöver skjuta till mer inför 2017. Det här är ett långsiktigt arbete. Just vad gäller de nyanlända barnen kan det komma att underlätta att kommunens anslag för mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd nu höjs, säger Barn- och utbildningsförvaltningens chef Annika Källgård.

Text och bild: Mi Edvinsson

 

 

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.