RUN-konferensen 2: Tavelbäcksskolan har hittat modellen

Många delar uppfattningen att uppdraget som förstelärare har varit otydligt. Det tyckte även de två förstelärarna på Tavelbäcksskolan, Cia Hjelm och Maria Björch. Idag vet de vad de ska göra för att bidra till utveckling av undervisningen.

– Det var väldigt frustrerande i början. Hur kunde jag bidra? Vad skulle jag göra? Jag ville inget hellre än att sätta igång, säger Cia Hjelm.

Det systematiska kvalitetsarbetet, matematik, formativ bedömning och IKT sattes upp som prioriterade utvecklingsområden på Tavelbäcksskolan våren 2014. Skolans mål  var att bedriva systematiskt kvalitetsarbete på ett sätt som ökade måluppfyllelsen. Eftersom måluppfyllelse och undervisning går hand i hand insåg rektor Anne Karslstedt att förstelärarna kunde vara till stor nytta på detta område.

Cia och Anne

Cia är Ma/NO- lärare. Hon är även utbildad handledare i Matematiklyftet. Eftersom ett av skolans uttalade  mål var att öka måluppfyllelsen i just matematik, fick hon som förstelärare ansvar för ämnet i några olika klasser. Hon fick också i uppdrag att genomföra Matematiklyftet med fritidspedagogerna för att stärka deras roll i klassrummet samt att leda lärarkollegorna vidare genom Matematiklyftet efter att det första bidragsfinansierade året var till ända. Äntligen formulerades förstelärarnas uppdrag på ett tydligt sätt! Det skrevs också ner hur många timmar i veckan som skulle läggas på de olika sakerna. Såhär såg uppdragsbeskrivningen ut.

Vad gäller det systematiska kvalitetsarbetet bidrar Cia och kollegan Maria Björch med vad de kan inom tidsramen 2 timmar / vecka. De har också fått två timmar i veckan till att planera och jobba med det kollegiala lärandet.

– Förstelärarna är ett komplement till mig i det pedagogiska ledarskapet, säger Anne Karlstedt.

Skärmavbild 2015-11-15 kl. 09.46.19

I förstelärarnas uppdrag för läsåret 2015-2016 ingår, förutom systematiska kvalitetsarbetet, Bedömning för lärande, Matematiklyftet, Språkutvecklande arbetssätt och Övningsskola (samarbete med MIUN)

Fortbildningskulturen har förändrats

Genom deltagandet i Matematiklyftet har pedagogerna på Tavelbäcksskolan hittat en bra modell för kollegial fortbildning. De tar del av litteratur och aktuell forskning, de planerar lektioner tillsammans som de genomför i sina respektive klassrum. De gör noteringar under lektionerna som sedan blir föremål för diskussion och reflektion i gruppen.  Samtalen kretsar kring både det som gick bra och det som gick dåligt. Utifrån detta resonerar de sedan kring hur undervisningen kan utvecklas. De pedagogiska träffarna hålls varannan vecka och är obligatoriska. De är inlagda i ordinarie schema, vilket är en förutsättning för att det ska fungera.

Arbetet med Bedömning för lärande följer även det en tydlig mall och liknar upplägget för MA-lyftet. Ett tillägg är observationerna som pedagogerna gör av varandras lektioner. Observationen följs upp genom feedback till pedagogen. Även rektor Anne är med på träffarna och observerar lektioner.

För bästa effekt och fokus jobbar de med en sak i taget. Nu är det först 6 veckor BFL och sedan åter en sväng med Matematiklyftet. De kommer envist att fortsätta framåt med utvecklingsområde efter utvecklingsområde, år efter år.

– Fortbildning kräver kontinuitet och varaktighet. Man måste ha is i magen, för det tar tid innan man har förändrat fortbildningskulturen på skolan, och ännu längre tid innan man ser verklig effekt i klassrummet, säger Cia Hjelm.

Anne tycker redan att fortbildningskulturen på skolan har förändrats men om arbetssättet lett till god undervisning är ännu för tidigt att säga. Helt klart är att lärarna har fått starkare utvecklingsvilja och att de har blivit intresserade av att testa nya saker i sina klassrum.

– Idag är jag glad att ramarna för försteläraruppdraget inte var så fasta från början. Nu har vi kunnat utforma det så att det passar behoven just på vår skola, säger Cia.

Text och bild: Mi Edvinsson

 

 

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.