Digert digitaliseringsarbete

Det har jobbats hårt för att få till en handlingsplan för digitalisering i skolorna i Östersunds kommun. Hur framskrider arbetet? Och vad kommer Skolverkets nationella strategi att få för konsekvenser?

Digitalisering i skolan är efter politiska beslut ett av de prioriterade målen för Barn- och utbildningsförvaltningen i Östersunds kommun. Visionen lyder: ”När eleverna lämnar skolan i Östersunds kommun ska de ha en digital kompetens som gör dem redo för såväl framtida studier som ett aktivt deltagande i samhället och arbetslivet.” Inom förvaltningen finns också en IKT-strategi som räcker fram till 2017.

Under 2015 arbetade man på förvaltningsnivå främst med att få ihop en handlingsplan för att nå de önskade målen. Underlag för handlingsplanen har  varit de förslag till åtgärder som rektorer och förskolechefer skrivit ner utifrån de behov som de ser i sina verksamheter. Åtgärdsförslagen har handlat om bland annat ekonomi, kompetensutveckling, support och infrastruktur. Kompetensutveckling är ett av de områden som anses kräva mest åtgärder och som man lägger stor vikt vid i handlingsplanen.

Arbete med att förbättra infrastruktur och nätverk pågår kontinuerligt, men Utvecklingsgruppens Mikael Åsberg tror att det behövs mer av systematiskt arbete på detta område.

– Det måste bli tydligare var ”flaskhalsarna” finns så att vi kan gå in med rätt insatser på rätt ställe. Det man behöver ha är en långsiktig politiskt plan så att det kommer med i budgetarbetet, säger Mikael.

Politiken påverkar

Som han ser det, är en av de viktigaste delarna i den aktuella handlingsplanen att få till en hearing med politiker för att presentera aktuell forskning och ge de styrande bra underlag för att förstå vad som krävs för att digitalisering i Östersunds skolor ska gå så bra som möjligt.

Något som med största sannolikhet kommer att påverka arbetet med digitalisering i Östersunds skolor framöver är den nationella strategi som Skolverket just nu håller på att ta fram. Den kommer att leda till nya skrivningar i styrdokumenten och höja ribban för vad skolorna ska leva upp till. Efter en remissrunda till vissa utvalda huvudmän ska en färdig nationell strategi för skolans digitalisering presenteras. Detta kommer att ske den 30:e juni.

Hör Mikael prata mer om detta:

Text och bild: Mi Edvinsson

Logga in på Insidan för att läsa Östersunds kommuns handlingsplan för digitalisering i skolan.

(För att hitta den, välj följande: Förvaltningar/Barn och utbildningsförvaltningen/Prioriterade gemensamma utvecklingsområden)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.