Fagervallsskolan satsar på genrepedagogik

Livliga, lugna, glada, ledsna, språkbegåvade, svagpresterande, svenskfödda, somaliska och syriska barn. Så kan den se ut, din härliga, fina klass! Med en undervisning som utvecklar både ämneskunskaper och språk ökar chanserna att hela gänget når sina kunskapsmål.

Klasslärarna Susanne Westman och Bengt Larsson, SVA-läraren Martha Semrén och alla andra undervisande pedagoger vid Fagervallsskolan deltar just nu i ett utbildningsprojekt för att kunna jobba mer språkutvecklande i alla ämnen. Utbildningen, som startade i höstas, består av litteraturstudier och fem utbildningstillfällen med Britt Johansson (genrepedagogiksguru från Knutbyskolan i Rinkeby). Mellan utbildningsdagarna ägnar sig pedagogerna åt praktiska övningar i sin egen praktik och kollegialt lärande.

Vi gör det tillsammans

– Vi träffas var 14:e dag och visar och berättar för varandra vad vi har gjort. Det är verkligen värdefullt, säger Bengt.

Foto: Mi Edvinsson

Lärarna är övertygade om att arbetssättet kommer ge utdelning i form av högre resultat bland eleverna, och kanske också öka den omdiskuterade läsförståelseförmågan. Fast det kan nog ta lite tid innan man ser effekten.

– Man får se det på sikt. De yngsta som börjar nu kommer att kunna detta mycket bra när de blir äldre, säger Bengt.

Det är glada lärare som talar om allt detta, inte minst för att de får jobba mer tillsammans med sina kollegor i det gemensamma lärandet. Även eleverna är medvetna om att hela skolan nu försöker lära sig något nytt.

– Eleverna är på! De tycker att det är kul att även vi lärare lär oss, säger Bengt.

Metodiskt arbetssätt

Fagervallsskolan är en av de skolor i Östersunds kommun som har förberedelseklass för nyanlända. Den språkliga mångfalden är stor, liksom behovet att hjälpa eleverna att tillägna sig det skolspråk som krävs för att nå godkända betyg.

En undervisning som är både språk- och kunskapsutvecklande gynnar samtliga elever och är nödvändig för de flerspråkiga barnen. Konkret handlar det om att skaffa sig ämnesspråk och strategier för att lättare förstå och skriva texter i olika genrer som till exempel instruktioner, personligt återgivande och narrativ. Där av benämningen genrepedagogik.

– Man har givetvis jobbat med olika typer av texter förut också, men inte med ett så metodiskt upplägg som detta, säger Susanne.

Inom varje typ av genre följer man en särskild arbetsgång som består av fyra faser:

  1. Bygga upp kunskap, ord och begrepp.
  2. Modellering/dekonstruktion.
  3. Skriva gemensam text i gruppen.
  4. Skriva självständig text.

(De yngsta eleverna kan stanna vid fas 3 eller fotografera och dramatisera istället för skriva.)

Foto: Mi Edvinsson   Foto: Mi Edvinsson   Foto: Mi Edvinsson

 

 

 

 

 

Tala om text – det lönar sig!

Att arbeta med språket på detta sätt är inte tänkt att isoleras till svensktimmarna. Det behövs lika mycket i andra ämnen, även i sådana där man traditionellt inte ägnar sig så mycket åt det rent språkliga. I NO är en beskrivning av exkursionen en lika mycket språklig som kunskapsutvecklande uppgift, liksom sammanfattningen av de kemiska experimenten.

Bengt har redan märkt hur nyttigt det kan vara även för svenska barn att tala mer om vad olika ord och begrepp betyder. Som lärare är det ibland lätt att tro att eleverna förstår mer än vad de faktiskt gör av ords betydelse. Inte förrän det finns ett ordförråd är det dags att gå vidare till nästa fas. Här tittar man på modelltexter tillsammans för att förstå uppbyggnaden och känna igen språkliga drag och mönster som är typiska för genren. Beskrivningarna för vad som ska gås igenom (se bilderna) är fulla av svåra ord. Pratar man i dessa termer med barnen också?

– Man måste tala om text, och man ska inte vara rädd för att använda svåra ord. Eleverna lär sig. Poängen är att man får grammatiken på köpet, på ett funktionellt sätt, säger Martha.

 Text och foto: Mi Edvinsson

Låt språket bära

 

Kurslitteraturen: Låt språket bära: genrepedagogik i praktiken av Britt Johansson och Anniqa Sandell Ring.

 

 

 

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.