På den digitala tapeten

Inom Östersunds kommun finns tre pedagogiska nätverk inom området digitalisering, ett för förskolan, ett för åk 1-5 och ett för senaredelen. Pedagog Östersund slank in när senaredelen hade sin träff. Vad är på tapeten?

Om tekniken inte fungerar, märks det. I synnerhet för dem som använder digitala verktyg varje dag, vilket många klasser i senaredelen gör. Det är därför ofrånkomligt att ventilera krånglet med systemet som centralt uppdaterar och skjuter ut appar till  elevernas och lärarnas lärplattor. Enligt Datacenter är detta nu åtgärdat och under ganska god kontroll.

Datacenters representant, Roger Claesson, säger också att det har gjorts framsteg vad gäller infrastrukturen som är det högst prioriterade området inom digitaliseringen. Bland annat  är nätverket mycket bättre än för två år sedan och håller nu måttet.

Administration och ansvar

Att lägga upp och ta bort användarkonton, hjälpa elever som glömt sitt lösenord och se till att vikarien kommer åt klassens uppgifter i Google Classroom är sådant som läraren ska fixa. Det är inte svårt, men ibland tidskrävande.

– Vi ska förenkla administrationen, vi ska ta tag i det, säger Roger Claesson.

IMG_1800-1På vilket sätt är inte helt spikat, men Roger berättar att de ska testa en alldeles ny funktion från Apple, School Manager – Klassrum. Om det fungerar, innebär det att eleverna inte längre har varsitt personligt användar-id, i praktiken ett för varje platta, utan är knutna till ett klasskonto som läraren hanterar.

– Om det fungerar, skulle det spara mycket tid för oss, säger Manuel Lindström, Kastalskolan.

Det slipas även på rutiner för hanteringen av lärplattorna i skolan. Vad händer om de går sönder? Vem blir ersättningsskyldig och i vilka fall? Sådant bör tydligt skrivas in i avtalet med elever och vårdnadshavare, och kanske också vara lika för alla skolor i kommunen. Så är inte fallet idag.

Hur ska verktygen användas?

Det råder inget tvivel om att de som till vardags använder sig av Google Apps for Education (GAFE), däribland Classroom, är mycket nöjda. Lina Rotsjö på Torvallaskolan vittnar om hur sammansättningen av grupper till Elevens val, som tidigare tog en hel dag för personalen att knåpa ihop, nu går på ett litet kick. Manuel berättar att det snart också kommer bli möjligt att skicka rapporter till föräldrar från Classroom, som en sorts individuella veckobrev.

Mikael Åsberg från Utvecklingsgruppen, som är ansvarig för de pedagogiska nätverken inom området digitalisering, berättar att ett av förslagen i den nationella IT-strategin för skolan är att alla elever inom tre år ska ha tillgång till varsitt digitalt verktyg från och med årskurs 1. Det innebär stora utmaningar rent ekonomiskt, men även pedagogiskt. En av de stora frågorna är: Hur jag som pedagog ska ändra mitt arbetssätt så att de digitala verktygen förbättrar undervisningen, leder till bättre resultat och inte bara är en modern skrivmaskin?

– Oavsett vad man tycker om  att alla elever ska ha en lärplatta, dator eller liknande, är det ett regeringsuppdrag som Skolverket arbetar på, och det är viktigt att börja tänka kring det redan nu, säger Mikael Åsberg.

Etiska diskussioner

Ett nyinkommet medborgarförslag ger upphov till en diskussion om etik, begränsningar och lärarens möjligheter att kontrollera vad eleverna gör med sina plattor. Förslaget handlar om att förse skolans digitala enheter med filter som förhindrar att barn kan surfa på porr- och våldssajter samt trakassera andra barn via sociala medier under skoltid. Diskussionen är långt ifrån ny. Den har kommit och gått alltsedan de första datorerna gjorde sitt intåg i skolan.

Här är några reflektioner från de närvarande pedagogerna:

  • Ett filter som för surfande är aldrig 100-procentigt. Det är dessutom en dyr tjänst.
  • Filter kan ibland göra märkliga selekteringar som försvårar skolarbetet. (Sökning på Feministiskt initiativ kan t ex. stoppas medan det är fritt fram för Nationella fronten.)
  • Det är inte surfande som är största problemet. Det är spel, foton och sociala medier.
  • Det är viktigt att från början vara tydlig med vilka regler som gäller för användandet av skolans digitala verktyg.
  • Vi kan kräva och kontrollera att eleverna tar bort sådant de laddat ner som inte är skolrelaterat. Sedan gör de vad de vill i sin mobil, men det kan vi inte påverka.
  • Ett filter måste nog sitta i huvudet istället och byggas upp med hjälp av värdegrundsfrågor och etiska diskussioner. Det jobbar vi med hela tiden i klassrummet.

 Text: Mi Edvinsson

 

 

 

 

 

 

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.